Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Perca perca

{artzoomin smallImage="/images/fiskarter/abborre.jpg,/images/fiskarter/abborre2.jpg" bigImage="/images/fiskarter/big_abborre.jpg,/images/fiskarter/big_abborre2.jpg" tinyImage="/images/fiskarter/t_abborre.jpg,/images/fiskarter/t_abborre2.jpg" title="Abborre" adjustX="5" adjustY="-105" zoomWidth="420" zoomHeight="300"/}
För muspekaren över bilden för att förstora upp den. (Abborrarna tagna i Gagnefs kommun 2010 av Petter Eriksson, Gagnef)

Den gröna abborren är lätt att känna igen.
De mörka banden som pryder sidorna samt de röda buk- och analfenorna är karaktäristiska. Buken är gul-vit. Färgen skiftar beroende på i vilket vatten abborren lever, de kan vara ljust gröna eller nästan svarta. Ryggfenorna är mycket vassa och lätta att sticka sig på. Fjällen på abborren är skarpa och ganska svåra att få bort. Abborren kan nå en vikt av 4,7 kg och bli 51 cm lång. Normalt blir den sällan över 0,5 kg i våra vatten och honan blir större än hannen.

Abborren finns i våra insjöar och i det bräckta vattnet i östersjökustens skärgård. Abborren blir stor i näringsrika sjöar men kan i sura och näringsfattiga vatten bilda täta bestånd av småvuxna "tusenbröder".

Leken sker på våren och då samlas abborrarna på grunt vatten där honorna lägger ett långt klibbigt band av rom bland vegetationen.

Som liten är abborren en stimfisk men äldre och större exemplar lever oftast ensamma. Köttet är magert. Abborren smakar som bäst när den väger under ett kilo. Skärgårdsborna äter abborren "byxad", ett bra sätt att filea all fisk som då får en byxliknande form och bli helt benfri! Abborren kan i rätter ersätta både sjötunga och andra plattfiskar.

Sportfiske: Vår vanligaste sportfisk tas på spinnfiske, mete, fluga mm.

Svenskt sportfiskerekord: 3,150 kg, Hällers Myr, Lysekil av Gary Wickins, Lysekil på en pirk med 2st maggots. 1985-03-09

Källa: Svenskt Fiske

Abborrvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo
39. Käringforsen Mer information » Floda-Björbo
40. Fänforsen Mer information » Floda-Björbo
41. Hagelängsforsen Mer information » Floda-Björbo
42. Skålforsen Mer information » Floda-Björbo
43. Hagforsen Mer information » Floda-Björbo

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
1. Ekfänn Mer information » Floda-Björbo
2. Långtjärnen Mer information » Floda-Björbo
3. Idtjärnen Mer information » Floda-Björbo
4. Ekfänns Gyssjön Mer information » Floda-Björbo
5. Gravtjärn Mer information » Floda-Björbo
6. Nottjärn Mer information » Floda-Björbo
7. Dammsjön Mer information » Floda-Björbo
8. Gysstjärn Mer information » Floda-Björbo
9. Kvarnsjön Mer information » Floda-Björbo
10. Skisstjärnen Mer information » Floda-Björbo
11. Närsen Mer information » Floda-Björbo
12. Basttjärn Mer information » Floda-Björbo
13. Flosjön Mer information » Floda-Björbo
14. Fänntjärn Mer information » Floda-Björbo
15. Kurtjärn Mer information » Floda-Björbo
16. Flobergstjärn Mer information » Floda-Björbo
17. Mussjön Mer information » Floda-Björbo
18. Långsjön Mer information » Floda-Björbo
19. Ö. Glasögontjärn Mer information » Floda-Björbo
19B. Nyratjärn Mer information » Floda-Björbo
20. Lilla Byrtjärn Mer information » Floda-Björbo
21. Stora Byrtjärn Mer information » Floda-Björbo
22. Gröntjärn Mer information » Floda-Björbo
23. Våsseltjärnen Mer information » Floda-Björbo
24. Käringsjön Mer information » Floda-Björbo
25. Gryssen Mer information » Floda-Björbo
26. Långtjärnarna Mer information » Floda-Björbo
27. Orsen Mer information » Floda-Björbo
28. Flåtjärn Mer information » Floda-Björbo
29. Kroktjärn Mer information » Floda-Björbo
30. Segeltjärnen Mer information » Floda-Björbo
31. Skärtjärnen Mer information » Floda-Björbo
32. Tyren Mer information » Floda-Björbo
33. Tyrsån Mer information » Floda-Björbo
34. Håjen Mer information » Floda-Björbo
35. Tyfsen Mer information » Floda-Björbo
36. Lövsjön Mer information » Floda-Björbo
37. Skärtjärnen Mer information » Floda-Björbo
38. Gensen Mer information » Floda-Björbo

 

ABBORRvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd
44. Gråda kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
45. Lillstups kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
46. Lögnäsforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
47. Djurforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
43. Tansån - fiskeförbud Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
18. Långsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
49. St Suren Mer information » Gagnef-Mockfjärd
50. Mojesjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
51. Edstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
52. Gruvasjöarna Mer information » Gagnef-Mockfjärd
53. Djurmosjön m fl småsjöar Mer information » Gagnef-Mockfjärd
54. Annsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
55. Skogstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
56. Myrtjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
57. Dammsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
58. Grätjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
59. Vinnarn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
60. Flyten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
61. Brötjärnasjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
62. Balltjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
63. Löfsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
64. Gettjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
65. Bredflaten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
66. Myrflaten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
67. Fisklövsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
68. Bästen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
69. Ösjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
70. Alten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
71. Dammanstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
72. Bytjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
73. Tansen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
74. Tryssjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
75. Rosen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
76. Garntjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
77. St Fjästjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
78. Hemstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
79. St Orsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
80. Sifferbotjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
81. Lässen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
82. Tjärnsjön mfl. småsjöar Mer information » Gagnef-Mockfjärd

 

Återvänd till föregående sida