Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Tjärnsjön och andra småloKor
tjarnsjoomr

Tjärnsjön och andra smålokor är en sammanställning av de småsjöar (lokor) som ligger i och i närheten av Gagnefs kyrkby.

Gagnef är fullt av småsjöar (lokor) som vid en första anblick kan te sig som en större vattenpöl och knappast värd större uppmärksamhet. Mn så är icke fallet, dessa småsjöar har både intresse ur fiskesynpunkt som för badgäster. Naturen i området är kuperad odlingsmark med såväl kulturmark (odlade åkrar) som skogsdungar och små sjöar. Ett besök rekommenderas starkt då det är mycket vackert och en nästan trolsk stämning råder under rätt förhållanden (tidiga morgnar eller sena sommarkvällar).

Då sjöarna i huvudsak omges av jordbruksmark och lövskog är samtliga sjöar relativt näringsrika. Sjöarna är så kallade isgropar som bildades under istidens jättegrytor där sjöarna frästes ur marken när isen drog sig tillbaka. Vattnen är helt isolerade från andra vatten och varken tillflöden eller utlopp finns, allt vatten kommer underifrån och vattnet i sjöarna är ofta blågrönt och ganska klart trots näringsrikedomen. Sportfiske har bedrivits i alla tider och varit ett populärt nöje hos lokalbefolkningen.

Dominerande arter är abborre, gädda och mört. Men det finns även ruda som i de minsta av småsjöarna oftast är den enda arten, ryktesvägen sägs det att en del smålokor hyser fin ruda.

Möjligheterna att fånga fina abborrar är i vissa av sjöarna goda.

Välj sjö här för att se fiskbestånd och en mer detaljerad karta:

 1. Tjärnsjön
 2. Mellansjön
 3. Djupsjön
 4. Lindbergs loka
 5. Kvistlokan
 6. Prostdammen
 7. Bagar-Pers loka
 8. Solssjön
 9. Björksjön
 10. Djuptjärnen
 11. Sörbysjön
 12. Lundsjölokan

Gå tillbaka till föregående sida