Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Utsättningar

  • Tansen 80 000 kronor 3-sommrig öring 50/50 juni/oktober
  • Bästen 30 000 kronor 3-sommrig öring 50/50 juni/oktober
  • Myrflaten 40 000 kronor 3-sommrig röding oktober
  • Nässjön 30 000 kronor 3-sommrig regnb. 50/50 juni/oktober
  • Lässen 30 000 kronor 3-sommrig regnb. 50/50 juni /oktober
  • Alten 20 000 kronor nedströms lekande 1/1 sept/okt
  • Långsjön 5 000 kronor 3-sommrig röding oktober

Kräftfiske

Får bedrivas mellan kl. 18.00-12.00 den 8/8/-10/8 och 15/8-17/8.
Kräftfiskekort får lösas av ortsbor som löst årskort. Kostnad 200:- kronor.
Fisket får bedrivas med max 10 burar eller mjärdar.

Fiskeförbud

Fiskeförbud gäller efter sommarutsättningen fram till midsommarafton och efter höstutsättningen fram till och med 5 december. Närmare tidpunkt
kommer att anges i annons om när utsättning sker.