Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Kräftfiske

Per Nordquist vill provfiska tillsammans med Björn Nordquist för att se hur mycket kräftor som finns i Björboområdet på älven ( mellan fiskegränsen mot Nås och nedanför Hagelängsforsen). Vidare vill Per att vi kollar upp om det är tillåtet att flytta signalkräftor mellan olika kolonier i samma vatten.
Föreslås att förbudet ligger kvar även denna säsong inom Björboområdet.

Ädelfiske

  1. Långsjön/Mussjön är föreslaget att bli put and take vatten. Detts skall drivas tillammans med Gagnef-Mockfjärds Fvo. Ansvariga för detta från Gagnef- Mockfjärds Fvo är Peter Nordén och Anders Homman. Diskussioner skall tas med dom inför årsmötet. Mussjön kommer troligen att skjutas på framtiden medan Långsjön kommer att drivas som P & T året runt. Förslag på start med första utsättning i maj.
  2. Förslag på att sätta upp skyltar vid Käringforsen där förhållningsregler för forspaddlare sätts upp så att man visar mer hänsyn för sportfiskare i forsarna.
  3. Fönsteruttag införs i forsarna: Hagforsen, Skålforsen, Hagelängsforsen, Fänforsen och Käringforsen där endast fisk mellan 30 – 35 cm får tas upp. All mindre och större fisk skall återsättas i forsen. Detta gäller harr och öring.

Gäddfiske & Abborrfiske

  1. Även här föreslås en maxstorlek på gädda där endast fisk under 75 cm får tas upp, resten skall återutsättas detta ska gälla i samtliga vatten.
  2. Förbud mot allt nätfiske, ryssja, gäddsax, ståndkrok, ljuster, pilbåge, bult etc. endast handhållna sportfiskeredskap skall tillåtas och detta ska gälla året runt undantagslöst.
  3. Abborre skall endast fisk på mellan 500 – 1000 g få tas upp, resten ska släppas i.
  4. Risvålar för att främja abborrfisket finns fortfarane medel för sedan förra året.

Fisketillsyn

Tillsyningsmän bör tillsättas fler men för detta krävs utbildning. En snabb koll gjordes förra året om det fanns kurser för detta men då var utbudet noll. Vi kollar upp detta även i år.
Erik Eriksson och Gabriel Eriksson har gått sådan utbildning på fiskegymnasiet, de ska gå igenom sina studieintyg för att se om de kan ansöka om licens hos länsstyrelsen, Göran hjälper dom med detta om dom har studieintyg om detta.

Övrigt

Skall utsättning av öring fortsätta i Olsen och Gryssen? Mötesdeltagarna är mycket tveksamma till detta.
Byrtjärn – Glasögontjärn fortsätter som senaste två säsongerna, en utsättningi maj av regnbåge. Samma gäller för Gysstjärn.
Trolling fortsatt tillåtet i Flosjön. Förutsättningen är densamma som förra året ingen mer öring sätts ut än förra säsongen då detta egentligen bryter mot grundreglerna för ädelfiskevatten. Att trolling eller allt fiske med mer än ett spö ej är tillåtet i ädelfiskevatten. Alltså vatten där ädelfisk sätts ut. Flosjön blir på detta sätt ett undantag från regeln men detta under förutsättning att kvoten ädelfisk (öring) som sätts ut blir oförändrad.
Trollingkort till samma pris som förra året, 400 kr gäller separat utöver vanligt fiskekort som också måste lösas.

 

Dessa förslag och motioner kommer att tas upp til styrelsemöte och sedan på årsmötet i april för vidare behandling.