Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

dammsjon   
Dammsjön. Foto: Micke Bergman.

 

Den 19 augusti var det äntligen dags för en liten inventering av området kring Dammsjön med tillflöden. Detta område är ett fantastiskt fint fiskeområde där det nu har börjat ses över möjligheterna till en återställning av gamla dammar och strömmar till ett mer ursprungligt skick. Så som de en gång såg ut innan människan började bygga om för flottning och andra ändamål.

Från Floda-Björbo Fvo var Micke Bergman, ordförande, Tommy Lönnebacke, vice ordförande samt Göran Gustafsson, tidigare ordförande under många år samt från länsstyrelsens fiskeenhet Håkan Danielsson.

Detta är det första steget mot att vidta eventuella åtgärder för att främja fisket som helhet i området. Det handlar om att få till så bra vandringsvägar för fisk och andra organisker som möjligt för att på den vägen få till lekvandrande fisk som återigen kan populera vattnen. I Dammsjöområdet finns idag ingen öring eller harr men väl en rik population av bl.a. id samt våra vanliga arter som abborre, gädda, mört, braxen. OMrådet är fantastiskt vacker och erbjuder redan idag möjligheter till riktigt bra idfiske efter stor id, något som blir allt populärare såväl bland specimenjägande metare som flugfiskare. Bl.a. flugfiskelegenden Gunnar Westrin hade så sent som i våras en hel artikel om sin kärlek till iden som flugfisk. Med ytterligare öppning av vandringsvägarna mellan Dammsjön mot Gravtjärn samt mot Idtjärn och slutligen Ekfänn kan det bli ett fantastiskt område för sportfiske. I förlängningen kanske vi tom kan få tillbaka öring i dessa småströmmar.

Vid inventeringen tittade vi även på biflödet vid Fänforsens sydsida, en ström som har stor potential att bli, om det inte redan är en yngelkammare och lekområde. Nästa steg är att kontrollera bottenförhållandena i strömmen samt få till optimala lekområden för harr, öring mfl. arter. DEssa åtgärder kan kommaigång redan under hösten och våren 2016 och kommer innebära en stor förbättring av lekmöjligheterna och föryngringen och tillväxten av harr och öring i Fänforsen. Fler tillflöden till våra forsar och älven överhuvudtaget kommer göras fortlöpande och ses över möjligheterna att förbättra även i dessa.