Projektet med att återställa Djurforsen till ett mer fiskvänligt område är i full gång och som ett steg i detta har man som sig bör anlitat en konsult för att inventera forsen och se över vilka åtgärder som ska utfäras för att forsen ska bli en så bra biotop som möjligt för såväl fisk som insekter.

Här är rapporten från utredningen i sin helhet.