Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Ordförande

Fredrik Eriksson, Dala-Floda

Kassör

Micke Bergman, Björbo

Ledamöter 

Styrelsemedlemmar på två år:

Erik Hindén suppleant Johan Mårtens
Patrik Svanström suppleant Emil Hindén
Per Karlsson suppleant Peter Gustavsson 

Övriga styrelsemedlemmar enligt nedan på ett år:

Björn Nordquist suppleant Göran Gustafsson
Micke Bergman suppleant Kristoffer Larsson 
Fredrik Eriksson suppleant Erik Sandström
Mats Hindén suppleant Matteses Ingemar Eriksson