Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Årets andra årsstämma, som tvingades fram av en omröstnig som styrelsen inte kunde förlika sig med, har genomförts.

Lokalen för stämman var IOGT lokalen i Björbo där nytt rekoddeltagande lockats av all uppståndelse och skrivelser som följt av det krascahde mötet senast.

Styrelsen hade återmobiliserat sig och genmfört en mycket bra och uppskattad informationsträff för all aberörda parter två dagar innan. Gästande expertföreläsare från länsstyrelsen Dalarna och Fiskevattenägarna i Dalarna Gävleborg utgjorde et mycket uppskattat inslag och många fick serverat siog bra kunskaper i fiskevård och information kring ämnet varför man har regler och varför man har olika regler i olika vatten etc.

Nu var det alltså dags för årsstämma version 2, en mycket viktig stämma där mycket skulle avgäras för det närmaste årets fiskevårdsaktiviteters vara eller inte vara.

Sjuttiotalet besökare hade sällat sig till lokalen och stämningen var spänd inför kvällens drabbning. Inför stämman fanns några olika scenarion.

Skulle stämman gå igenom enligt styrelsens förslag och därmed ge fiskevården ytterligare en chans även detta år?

Skulle styrelsen väljas bort och ersättas av en grupp för fisket helt okända individer och därmed ge fiskevården en ytterst osäker framtid?

Skulle vissa frågor som fiskeregler röstas bort och därmed innebära en överklagan av mötesresultatet hos högre instans?

Skulle styrelsen få vara kvar men vissa frågor som maskmetets vara eller inte vara samt nätfiske etc. gå igenom?

Resultatet började visa sig när man kom fram till punkten då valet av styrelse togs upp. En herre i församlingen, okänd av undertecknad, började högljut klaga redan under resultatrapport och budgetförslag och nu fortsatte individen på samma högtravande sätt att kräva förändring i styrelsen genom att ställa Micke Bergman och Kristoffer Larsson mot Patrik Elg och Peter Eriksson, två av styrelsens aktivare medlemmar mot två helt okända kort i dessa samanhang. Utgången var given då ett gäng redan gaddat ihop sig mot styrelsen och därmed var Micke och Kristoffer utröstade ur styrelsen.

Fortsättningen följde omedelbart när Micke Bergmans roll som kassör ställdes mot samme Patrik Elg. Utgången även här helt given.

Nu började det osa katt p åriktigt i lokalen, hade man som avsikt i majoritetsmobben att vräka allt över styr?

Diskussioner förljde givetvis om fiskutsättningarna från älvdomen dör sammanlagt 780 kg fisk fördelat på älvens forsar med 280 kg och 500 kg på lämpligt vatten med anknytning till älven. Här ville några att man helt sonika skulle sätta ut all fisk i älven trots domens tydliga fingervisning om var fisken skall sättas. Efter lite diskussioner kring detta gav dock förslagsgivarna med sig och beslut om 280 kg forsarna och 250 kg till Närsen och Flosjön vardera blev ett faktum, detta trots att Flosjön är ett delat vatten där andra parten inte sätter ut ett kilo fisk. Hur som helst får det betecknas som ett lyckosamt beslut.

Sedan togs frågan om regler upp, rglers vara eller inte vara och att vi har för krångliga regler. Frågan gick till Nås Fvos ordförande Andreas Solem som på ett mycket rappt och vaket sätt bemötte alla frågor om gäddlängdsbegränsningar och regler i olika vatten. Andreas plädering var som att sticka hål på en ballong och därefter gick mötet alldeles utmärkt att genomföra.

Man röstade tom emot allt maskfiske i forsarna vilket är fantastiskt glädjande och en stor seger för fisken och fiskevården. Nu kan vi äntligen få till en plattform att jobba vidare med.

Vi går en spännande framtid till mötes där Käringforsprojektet får lov att betecknas som det allra mest intressant på många år, ja rentav någonsin.

/Micke Bergman