Fiskutsättningsplan 2023

Utsättningar

Tansen 1000 kg juni-oktober (i mån av tillgång på fisk)
Bästen 400 kg 3-somrig öring juni-oktober (i mån av tillgång på fisk)
Myrflaten 700 kg röding november
Esttjärn  700 kg 3-somrig regnb. början av juni-oktober
Lässen 500 kg 3-somrig regnbåge början av juni-oktober

Fiskestopp i Lässen ock Esttjärn från 11 juni fram till premiären 23 juni kl 06.00.
Fiskeförbud i Myrflaten i November till i början av December.
Fiskeförbud i alla övriga vatten det planteras ut fisk i från början oktober till början av december.
Utsättningen av öring i juni ställs in pga dålig tillgång på fisk att sätta ut.