Kräftfisket 2023

Datum

Får bedrivas i omgång 1 från kl 17.00 den 4-6 augusti samt i omgång 2 från kl 17.00 den 18-20 augusti. 
Burarna tas upp senast kl 12.00 den 6 och 20 augusti.

Regler

Kräftfiske får bedrivas av ortsbor som löst ortskort.
Endast ett kräftiskekort per ortskort.

Pris

Ingår i ortskortet (200 kr).
OBS! Ortskort kan endast lösas via lokala ombud.

Ortskort

Gå till informationen om fiskekortsombud för att se var du kan köpa ortskort.

Till fiskekortsombuden