Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Under årsmötet togs några viktiga steg mot ett bättre och hållbarare fiske.

Det är främst forsfisket efter harr och öring samt gäddfisket som det fokuserats på.

Såväl forsfisket som gäddfisket är av stort och växande intresse därför måste vi se till att förvalta de resurser vi har på bästa sätt. Tas all stor fisk upp finns snart inget av väre kvar att fiska efter oh tas de små fiskarna upp finns ingen föryngring, en enkel ekvation egentligen.

Vad har vi då ändrat på i fiskereglerna?

Vi har satt in fönsteruttag på såväl harr som öring i samtliga forsar som finns att läsa mer om på Regler för fiskekort Floda-Björbo Fvo och ser ut så här:

Ädelfiske i alla forsar:
a) Endast ett handhållet spö per person och kort
b) Endast harr och öring mellan 30-35 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka oavsett kondition och endast EN öring och EN harr per fiskekort och dag får behållas.

OBS! detta gäller endast i våra forsar oh alltså inte i våra sjöar där det finns öring, i dessa är det minimimått 35 cm som gäller för öring som får tas upp. I sjöar får två öringar per dygn och fiskekort tas upp. Samma regler gäller de bäckar och vattendrag där fiske efter öring är tillåtet.

Gäddfiske
Gäddor under 75 cm längd får tas upp, alla gäddor över 75 cm återutsätts. Gäller i samtliga vatten.

Dessa två ganska stora nyheter gäller för såväl ortskort som för turistkorten.

Att endast en eller två fiskar får tas upp är något de flesta sportfiskare vant sig vid i vatten som förvaltas på ett seriöst och hållbart sätt. Landets främsta fiskevatten har oftast ett totalt catch-and-release fiske där all fisk ska sättas tillbaka något som respekteras fullt ut bland flugfiskarre och gäddfiskare. Två vitt skilda metoder men ändå med dessa viktiga gemensamma nämnare, att man vill värna om ett fortsatt bra fiske för alla.

Nu har vi alltså inte tagit det steget fullt ut utan ger under vissa förutsättningar fiskaren chansen att ta upp en matfisk och äta upp sin fångst. Detta är en viktig del av fisket för många och ska såklart respekteras ås långt det går,

Vi ser framåt mot ett än bättre fiske i våra vatten och tror de nya reglerna definitivt är ett steg i rätt riktning.

Respektera dessa regler så medverkar ni till ett säkrat fiske för framtida generationer sportfiskare, en ny generation som redan lärt sig regler med fönsteruttag och total fredning och accepterar detta fullt ut.

Abborfiske

Vad gäller abborfisket har röster höjts att även abborren bör fredas i viss storlek. Detta klubbades alltså inte igenom i år men räkna med att frågan kommer höjas även näästa år och då kanske vi får se nya regler gällande även abborren,