Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

harr3-130914Debatten kring maskmete hettade till ganska rejält på vårt senaste årsmöte. Nu är det inte maskmete generellt som blev samtalsämnet, även om jag tyvärr misstänker att en del deltagare på mötet drog allt maskmete över en kam. Det debatten handlade om var maskmetets vara eller icke vara i våra forsar och strömmande vatten överhuvudtaget för den delen. Vår debatt var dock enbart forsarna och maskmete efter harr och öring.

Vem kommer inte ihåg hur man metade mask i små bäckar efter bäcköring som grabb, det var något av det mest spännande och roliga man kunde göra och en av orsakerna till att man blev fiskenörd på riktigt, men det var då det som det heter. Förr hade miljöförstöringens inverkan på natur och vatten inte blivit så påtaglig som idag och artrikedomen och framförallt kvantiteten av fisk som fanns är ju något som på många ställen, tyvärr bara spillror återstår utav idag. 

Just på grund av detta måste vi tyvärr inse faktum att då catch and release är en viktig del för att vi ska få ett hållbart fiske även i kommande generationer så måste maskmetet i sådana biotoper förbjudas. Att ha catch and release eller kvoterat fiske med fångstgränser och storleksregler för fångad fisk går helt enkelt inte ihop alls med maskmete.

Varför då?

Jo för att fisk som tar mask så gott som uteslutande sväljer ner masken djupt ner i svalget och därmed även kroken, det blir i det närmaste omöjligt att få ur kroken utan att allvarligt skada fisken. Därför är det omöjligt att förena hållabara fiskeregler och maskmete i forsar med mycket harr och öring. I andra biotoper råder helt andra kriterier så där behöver man självklart inte vara så restriktiv med maskfiskeförbud.

Jag har full förståelse för att nya regler och förbud blir impopulära men ibland är det en ren nödvändighet om vi ska kunna behålla ett fiske på någorlunda dräglig nivå och som även kommande genrationers sportfiskare kan glädjas åt.

Vem vill inte att sportfiske ska få fortsätta även i framtiden? Inför vi rediga regler kommer framtida generationer att få glädje av ett ännu bättre fiske än vad som finns idag, jag kan även tänka mig att man inom en mycket snar framtid inser över lag att catch and release är det kanske viktigaste av allt inom sportfiske och att man inte ens kommer reflektera över att det är catch and release regler som gäller i ett vatten. Det borde ju inte bara vara flugfiskare, gäddfiskare och karpmetare som anammar detta och så tror jag det kommer att bli i allt högre utsträckning.

Jag kommer ihåg hur jag själv i början var väldigt skeptisk till just detta men så snart man började tänka lite så insåg man snabbt alla fördelar med catch and release. För en sportfiskare finns ingen anledning att ta upp och döda all fisk man får så därför bör den ju rimligtvis släppas tillbaka om den inte ska tas med hem och ätas.

Husbehovsfisket i våra insjöar är ju inte heller något behov idag utan mer en "grädden på moset" grej, en bonus, man kan ta med sig några fina abborrar eller vad det nu är för art hem och äta men det ska ju vara inom rimlighetens gränser. 

Nu håller jag på att sväva ut lite väl från just maskfiskets vara elle rinte vara i våra forsar men jag tror de flesta förstår resonemanget bakom vår vilja att stävja detta fiske, det fungerar helt enkelt inte.

I våra forsar har vi redan infört regler som förespråkar ett hållbart fiske, riktigt sunda nyktra värderingar, där man bl.a. får ta med sig endast en öring och en harr per dag om den är i en storlek mellan 30 - 35 cm. Anledningen till dessa gränser är att mindre fisk är för liten att äta och slösa med och större fisk är viktiga avelsfiskar i de känsliga forsbiotoperna. Ska man då ha maskfiske med dessa genmomklubbade regler så kan ni ju själva räkna ut vad som händer.

Ponera att en fiskare glad i hågen beger sig till forsen med metspö och agnar med mask, han får en harr på 25 cm och den sväljer allt långt ner i halsen, då har med största sannolighet fiskaren redan brutit mot fiskereglerna eftersom fisken är för liten för att få behållas men den har svalt kroken och måste avlivas. Med andra ord det fungerar inte.

Vi vill värna om ett hållbart sportfiske som gagnar alla och ger glädje många år framöver och även utvecklas till att bli ännu bättre och därmed ger ännu fler chansen att utöva ett förstklassigt fiske. Vi är en bit på väg med dessa regler men än är resan bara i början och för att lyckas fullt ut måste alla samverka och förstå så enkla regler som de vi skapar.

Så innan ni agnar med mask tänk er för både en och två gånger, det är stor risk att ni bryter mot fiskereglerna om ni får en harr eller öring på.

Fram för ett sunt fiske för alla!