Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Fiskeregler:

Visa hänsyn till våra vatten och andra fiskare. Stora fiskar kan bli större genom återutsättning.
Fiskekortet skall medföras vid fiske och uppvisas på begäran av fisketillsyningsman.
Tillsyn sker kontinuerligt.

Regler för Turistfiskekort och Ortskort/Fiskerättsbevis »

Fiskebestämmelser Käringforsen

Gäller turistkort och ortskort.
Ekologiskt fiske så kallat Catch & Release.
Fiske tillåtet endast med flugspö och fluga.
All fisk som fångas skall återutsättas.
Även fisk som skadats svårt skall avlivas och sättas tillbaka i forsen.
Ingen fisk får behållas.
Brott mot gällande regler beivras.

Informationtavla för fiskeregler i Käringforsen
Skyltar som tydligt talar om reglerna vid Käringforsen finns placerade på flera ställen
utmed forssträckan.

Handikappanpassat put and take

Vid Stora Byrtjärn nr 21 på fiskekartan finns ett särskilt handikappanpassat Regnbågsfiske. Här är det möjligt att via en brygga komma 20m ut i tjärnen. I anslutning till bryggan finns ett handikapp- WC och naturligtvis också en handikappanpassad slogbod.

Mer info om Byrtjärn, utsättningsdatum av fisk, camping etc. »

Dubbelt nöje

Floda-Björbo Fiskevårdsområde bedriver ett omfattande och mycket seriöst fiskevårdsarbete. Enskilda lokala fiskare kan årligen satsa hundratals ideella arbetstimmar i syfte att förbättra fisket för såväl ortsbor som turister.
Stöd deras arbete genom att följa de lokala fiskebestämmelserna!
Genom ett sportsligt och hänsynsfullt fiske kan även du/ni medverka till att slå vakt om ett bra fiske och att utveckla det ytterligare. Det ger ett dubbelt nöje nu och i framtiden.

Kontakt och fiskeinformation

Göran Gustavsson Mobil: 070-341 08 40
Micke Bergman Mobil: 070-541 03 35
Kristoffer Larsson Mobil: 070-320 86 98
Fredrik Eriksson Mobil: 073-625 94 89

Fiskekortsförsäljning

Klicka här för att komma till våra ombud