Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Thymallus thymallus

Känns lätt igen på den stora, höga ryggfenan, vilken liksom stjärtfenan skiftar i blågrått, purpur och lila. Kroppens färg varierar från silvergrått till mörk bronslyster. Harren har en svag doft av timjan. Längden kan i sällsynta fall uppgå till 69 cm (Kaitumjaure). Vikt i Sverige upp till 3-4 kg, i Finland 6,7 kg.

Utbredning:
Österut till Volgas övre vattensystem. Söderut till mellersta Frankrike, norra Italien, Donaus vattensystem och mellersta Ryssland.
Harren lever ofta i stim men varje fisk har ett eget område, som försvaras gentemot kamraterna, trots att uppträdandet i övrigt är kollektivt. Kan från ca 3 m djup på bottnen se på vattenytan flytande byten, som fångas effektivt trots stark ström. "Betar" mygg- och knottlarver på bottenstenar. Fångar även flygande insekter. Periodvis blir harrens jakt rentav intensiv. Strax före och under svärmningen av nattsländor, som markeras av deras dans tätt över vattenytan, ägnar sig harren åt fångst av nattsländelarver (husmaskar) och puppor nere på bottnen.
Harren livnär sig av både drivande och bottenlevande djur som plankton, insekter (framförallt husmaskar samt mygg- och knottlarver), snäckor, märlor, småfiskar, rom och yngel.

Sportfiske:
Mycket populär bland flugfiskare i forsar.

Svenskt sportfiskerekord:
2,850 kg, Harrejaure, Lappland av Per Renberg, Arvidsjaur på en Droppen spinnare. 1986-07-14

Övrigt

Gunnar Westrin, känd harrfiskare från Råneå i Lappland har satt ihop en harrtabell/harrskala som visar förhållandet mellan vikt och längd hos harr i strömmande vatten. Med tillstånd från Gunnar är tabellen här. Besök gärna Gunnar Westrins egen hemsida där det finns en hel del intressant information om fiske och miljövård. Gunnar Westrin - Fönstret mot norr.

Vikt Längd
0,5 kg 34 - 38 cm
0,6 kg 38 - 42 cm
0,7 kg 42 - 44 cm
0,8 kg 44 - 46 cm
0,9 kg 46 - 48 cm
1,0 kg 48 - 50 cm
1,1 kg 50 - 51 cm
1,2 kg 51 - 52 cm
1,3 kg 52 - 53 cm
1,4 kg 53 - 54 cm
1,5 kg 54 - 55 cm
1,6 kg 55 - 56 cm
1,7 kg 56 - 57 cm
1,8 kg 57 - 58 cm
1,9 kg 58 - 59 cm
2,0 kg 59 - 60 cm
Harrvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se även förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo
39. Käringforsen Mer information » Floda-Björbo
40. Fänforsen Mer information » Floda-Björbo
41. Hagelängsforsen Mer information » Floda-Björbo
42. Skålforsen Mer information » Floda-Björbo
43. Hagforsen Mer information » Floda-Björbo

 

Harrvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd
44. Gråda kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
45. Lillstups kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
46. Lögnäsforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
47. Djurforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd

 

Återvänd till föregående sida