Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Salmo trutta


 Insjööring


 Bäcköring

Öringen liknar laxen men har fler prickar. Den har precis som laxen den karaktäristiska fettfenan. Öringen är vanligtvis mindre än laxen och har en relativt kraftig stjärtspole. Öringen är silvrig med grön- eller brunaktig rygg, svarta och röda fläckar längs sidan, även nedanför sidolinjen och ofta en gulaktig undersida. Arten skiljer sig mycket i utseende och storlek från bestånd till bestånd men den kan väga upp till 50 kg och bli 110 cm lång. I våra vatten kan den nå en vikt av 15 kg.

Öringen påträffas över nästan hela Sverige i olika bestånd; havsöring, insjööring och bäcköring. Beroende på var de lever skiljer man på öringar som är havsvandrande eller lever i insjö respektive bäckar. De havsvandrande bestånden har, precis som laxen, kläckts i sötvatten och efter några år vandrat ut i havet.

När de sedan vuxit till sig återvandrar de till sin födelsebäck eller å för att leka. Rommen läggs på botten av grus och sten och kläcks följande vår. Till skillnad från laxen är öringen mindre benägen att lämna kusten. Öringen är en god matfisk och har ett lätt och fint kött, ofta rött. Leken sker under hösten då fisken vandrar upp i älvar, åar och vattendrag. Öringen är mycket värdefull både för sport- och yrkesfisket. Fiskas med garn, krok och i fiskfällor.

Sportfiske: En av våra populäraste sporfiskar för såväl flugfiskare som spinnfiskare och trolling i större vatten. Fantastiskt fiske kan upplevas under Vulgatakläckningen på flera platser i Gagnefs kommun.

Svenskt sportfiskerekord: 17,0 kg, Storsjön, Gällivare av Kurt Stenlund, Malmberget på en ABU-Killer. 1991-10-16

Källa. Svensk Fisk

Öringvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se även förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo
39. Käringforsen Mer information » Floda-Björbo
40. Fänforsen Mer information » Floda-Björbo
41. Hagelängsforsen Mer information » Floda-Björbo
42. Skålforsen Mer information » Floda-Björbo
43. Hagforsen Mer information » Floda-Björbo

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
8. Gysstjärn Mer information » Floda-Björbo
11. Närsen Mer information » Floda-Björbo
13. Flosjön Mer information » Floda-Björbo
18. Långsjön Mer information » Floda-Björbo
25. Gryssen Mer information » Floda-Björbo

 

Öringvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd
44. Gråda kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
45. Lillstups kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
46. Lögnäsforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
47. Djurforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
43. Tansån - fiskeförbud Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
18. Långsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
55. Skogstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
58. Grätjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
66. Myrflaten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
68. Bästen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
73. Tansen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
74. Tryssjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
75. Rosen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
76. Garntjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
77. St Fjästjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
82. Tjärnsjön mfl. småsjöar Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Återvänd till föregående sida