Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Rutilus rutilus

Den silverglänsande mörten har röda ögon och fenbaser (hos den snarlika sarven är ögat gult eller gulrött. Om andra skillnader se sarven). Kroppsformen varierar hos olika bestånd . Under lektiden har båda könen ett stort antal pärlliknande hudutskott (vårtor) på framförallt huvud och framkropp. De är kraftigast hos hanarna. Mörten blir vanligen ca 20 cm men kan nå 45 cm. Väger sällan mer än 0,5 kg, men vikt upp till 1,4 kg är känd i Sverige, i Finland 2,55 kg. Mörten kan bilda bastarder med sarv, brax, björkna och löja.

Utbredning:
I öster till östra Sibirien. I söder till Pyrenéerna. Alperna, Svarta havet och Kaspiska havet samt Kina.

Förekomst i Sverige:
Mörten är en av de vanligaste bland Sveriges sötvattensfiskar. Den finns över hela landet och längs Östkusten men överskrider blott undantagsvis 400 m höjd ö h. Den finns t ex i Blåsjön, Jämtland, på 434 m ö h och i Mörttjärn vid Tännäs, Härjedalen, på 752 m samt går undantagsvis upp i björkskogsbältet. I flera sjöar förekommer mörten med "uppströmsbestånd", dvs saknas i nedanför liggande sjöar.

Miljö:
Mörten är ej kräsen i fråga om miljö. Den lever i olika slags sjöar, älvar och åar samt i havets bräckvatten men föredrar grunda, vegetationsrika och uppvärmda vatten.

Mörten simmar i stim och synes dra omkring i skilda delar av en sjö. Om vintern går den ned på djupen, där den förblir aktiv. Ungefär samma uppförande som vid leken kan ibland enorma stim av mörtar demonstrera också om hösten och förvintern (t ex Snogeholmssjön, Skåne, 12/12-1944) men någon fortplantning sker då förmodligen icke. I en del sjöar visar mörten stora populationsväxlingar. Vid näringsintagandet simmar och betar mörten ofta med långsamma rörelser.

Föda:
Består mest av insektslarver men även av snäckor, kräftdjur och växter, t ex vattenpest, slinga, andmat och alger samt tidvis små fiskyngel. Lokalt kan växtdelar dominera dieten. I sjöar med ringa animalisk näring kan alger och detritus utgöra upp till 75% av födan. De betas från horisontella och vertikala underlag.

Sportfiske:
Tas på mete och är en populär metfisk bland sportmetare. Kan tas på det mesta och mask, maggots, bröd, deg, partikelbeten mm fungerar ofta bra. Mäskning ger alltid bättre resultat.

Svenskt sportfiskerekord:
1,726 kg, Högträsk, Lappland av Bo Bergdahl, Jokkmock på mask. 1998-06-06

Mörtvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo
39. Käringforsen Mer information » Floda-Björbo
40. Fänforsen Mer information » Floda-Björbo
41. Hagelängsforsen Mer information » Floda-Björbo
42. Skålforsen Mer information » Floda-Björbo
43. Hagforsen Mer information » Floda-Björbo

Nr Vatten Mer info  
1. Ekfänn Mer information » Floda-Björbo
2. Långtjärnen Mer information » Floda-Björbo
3. Idtjärnen Mer information » Floda-Björbo
4. Ekfänns Gyssjön Mer information » Floda-Björbo
5. Gravtjärn Mer information » Floda-Björbo
6. Nottjärn Mer information » Floda-Björbo
7. Dammsjön Mer information » Floda-Björbo
8. Gysstjärn Mer information » Floda-Björbo
8B. Fängtjärnarna Mer information » Floda-Björbo
9. Kvarnsjön Mer information » Floda-Björbo
10. Skisstjärnen Mer information » Floda-Björbo
11. Närsen Mer information » Floda-Björbo
12. Basttjärn Mer information » Floda-Björbo
13. Flosjön Mer information » Floda-Björbo
14. Fänntjärn Mer information » Floda-Björbo
15. Kurtjärn Mer information » Floda-Björbo
16. Flobergstjärn Mer information » Floda-Björbo
17. Mussjön Mer information » Floda-Björbo
18. Långsjön Mer information » Floda-Björbo
19. Ö. Glasögontjärn Mer information » Floda-Björbo
19B. Nyratjärn Mer information » Floda-Björbo
20. Lilla Byrtjärn Mer information » Floda-Björbo
21. Stora Byrtjärn Mer information » Floda-Björbo
22. Gröntjärn Mer information » Floda-Björbo
23. Våsseltjärnen Mer information » Floda-Björbo
24. Käringsjön Mer information » Floda-Björbo
25. Gryssen Mer information » Floda-Björbo
26. Långtjärnarna Mer information » Floda-Björbo
27. Orsen Mer information » Floda-Björbo
28. Flåtjärn Mer information » Floda-Björbo
29. Kroktjärn Mer information » Floda-Björbo
30. Segeltjärnen Mer information » Floda-Björbo
31. Skärtjärnen Mer information » Floda-Björbo
32. Tyren Mer information » Floda-Björbo
33. Tyrsån Mer information » Floda-Björbo
34. Håjen Mer information » Floda-Björbo
35. Tyfsen Mer information » Floda-Björbo
36. Lövsjön Mer information » Floda-Björbo
37. Skärtjärnen Mer information » Floda-Björbo
38. Gensen Mer information » Floda-Björbo

 

Mörtvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd
44. Gråda kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
45. Lillstups kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
46. Lögnäsforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
47. Djurforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
43. Tansån - fiskeförbud Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
18. Långsjön
Mer information » Gagnef-Mockfjärd
49. St Suren Mer information » Gagnef-Mockfjärd
50. Mojesjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
51. Edstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
52. Gruvasjöarna Mer information » Gagnef-Mockfjärd
53. Djurmosjön m fl småsjöar Mer information » Gagnef-Mockfjärd
54. Annsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
55. Skogstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
56. Myrtjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
57. Dammsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
58. Grätjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
59. Vinnarn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
60. Flyten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
61. Brötjärnasjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
62. Balltjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
63. Löfsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
64. Gettjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
65. Bredflaten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
66. Myrflaten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
67. Fisklövsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
68. Bästen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
69. Ösjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
70. Alten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
71. Dammanstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
72. Bytjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
73. Tansen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
74. Tryssjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
75. Rosen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
76. Garntjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
77. St Fjästjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
78. Hemstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
79. St Orsen
Mer information » Gagnef-Mockfjärd
80. Sifferbotjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
81. Lässen Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Återvänd till föregående sida