Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Abramis brama

Braxen har en sammantryckt kropp och ryggpuckel. Munnen är liten men kan skjutas ut när fisken letar efter mat. Alla fenor är mörkgrå och stjärtfenan är djupt kluven. Färgen är gråsvart högst upp på ryggen men kan skifta till grönsvart. Sidorna är mässing- eller silverfärgade beroende på var den lever. Braxen växer långsamt och det tar 7-8 år innan den väger ett kilo. Den kan nå en vikt av 11,5 kg och bli 75 cm. Vanligtvis ligger vikten på ca 1-2 kg i svenska vatten.

Braxen är vanlig i södra och mellersta Sveriges sjöar och åar, men förekommer även längs Östersjöns kuster, ända upp till Bottniska viken. Braxen leker under maj-juni och leken sker nattetid på grunda och vegetationsrika bottnar. Rommen är klibbig och fastnar på växtligheten. Ynglen sitter kvar här tills gulesäcken är förbrukad. Braxen kan ersätta karp i de flesta recept. Fiskköttet anses gott men är rikt på ben.

Bästa säsong är på hösten. Kommersiella fångstmetoder är nät, ryssjor och bottengarn. Braxen är också en uppskattad sportfisk.

Sportfiske:
Tas på mete med mask, majs och andra partikelbeten.

Svenskt sportfiskerekord:
7,780 kg, Bysjön, Lund av Carl Dahlberg, Skillingaryd på bottenmete med maggots. 2009-06-16

Källa: Svensk Fisk, svenskfisk.se

Braxenvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo

Nr Vatten Mer info  
3. Idtjärnen Mer information » Floda-Björbo
7. Dammsjön Mer information » Floda-Björbo
9. Kvarnsjön Mer information » Floda-Björbo
11. Närsen Mer information » Floda-Björbo
13. Flosjön Mer information » Floda-Björbo
19. Ö. Glasögontjärn Mer information » Floda-Björbo
32. Tyren Mer information » Floda-Björbo
34. Håjen Mer information » Floda-Björbo
36. Lövsjön Mer information » Floda-Björbo
38. Gensen Mer information » Floda-Björbo

 

Braxenvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
51. Edstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
52. Gruvasjöarna Mer information » Gagnef-Mockfjärd
61. Brötjärnasjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Återvänd till föregående sida