Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Gymnocephalus cernuus

Denna fisk liknar gösen i färg och abborren i form men är mindre än dessa fiskar och har sammanhängande ryggfenor. Har slemfyllda gropar på huvudet och taggar på gällocken. Fenstrålarna förorsakar klåda om man sticker sig på dem. Längd upp till 25 cm men oftast mindre. Utomlands 50 cm. Vikt upp till 165 g, i Finland 238 g. Utanför Fennoscandia 500 g. Honan blir större än hanen.

Utbredning:
Österut över hela Ryssland och vidare i Asien till Kolyma och Okhotska sjön. Söderut i Frankrike till Loires och Rhônes vattensystem, Alperna, Donaus vattensystem, Svarta havets nordvästra kust, Kaukasus, norra Turkmenien och södra Sibirien.

Förekomst i Sverige:
Gersen finns över hela Sverige med undantag för fjällområdet, Småländska höglandet (förekommer dock i Åsnen), Bohuslän och Halland. I sistnämnda 2 landskap finns den blott i Grinnsjön och Lyngern och i höglandet endast i Muonio älv vid Karesuando. Den är utbredd även i Östkustens skärgårdar ända upp i Bottenhavet och Luleå skärgård samt ställvis också vid Skånekusten. På Gotland finns arten bl a i Bäste träsk och Tingstäde träsk.

Gersen uppehåller sig i klara, medeldjupa sjöar på ler-, sten- och sandbottnar, där den är stationär, föga rörlig och ganska orädd. Den lever också i långsamt rinnande flodpartier och i bräckvatten. Den dominerar på de djupa områdena i sjöar, där näringstagandet sker om dagen. Sommartid kan den vandra från djupen upp mot stränderna, ibland även i rinnande vatten, varvid den lever i smärre stim över grundbottnarna. Om våren kan en del bestånd för lek flytta från bräckvatten till sötvatten och tillbaka igen. Under sensommar och höst vandrar gersen från Östkustens innerskärgårdar till de yttre områdena samt till djupbottnarna.

Andra namn:
Gärs; snorgärs, snorpäls och snorluv kommer av de slemfyllda groparna på huvudet; stensutare, basse och skattbonde.

Sportfiske:
Kan tas på mask i skymning och gryning eller under dagtid i djuphålor.

Svenskt sportfiskerekord:
Ingen notering finns märkligt nog.

Källa: fiskbasen.se

Gersvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo

Nr Vatten Mer info  
3. Idtjärnen Mer information » Floda-Björbo
5. Gravtjärn Mer information » Floda-Björbo
6. Nottjärn Mer information » Floda-Björbo
7. Dammsjön Mer information » Floda-Björbo
9. Kvarnsjön Mer information » Floda-Björbo
10. Skisstjärnen Mer information » Floda-Björbo
11. Närsen Mer information » Floda-Björbo
13. Flosjön Mer information » Floda-Björbo
18. Långsjön Mer information » Floda-Björbo
23. Våsseltjärnen Mer information » Floda-Björbo
24. Käringsjön Mer information » Floda-Björbo
25. Gryssen Mer information » Floda-Björbo
27. Orsen Mer information » Floda-Björbo
32. Tyren Mer information » Floda-Björbo
34. Håjen Mer information » Floda-Björbo
35. Tyfsen Mer information » Floda-Björbo
36. Lövsjön Mer information » Floda-Björbo
38. Gensen Mer information » Floda-Björbo

 

Gersvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
49. St Suren Mer information » Gagnef-Mockfjärd
50. Mojesjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
51. Edstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
54. Annsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
57. Dammsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
61. Brötjärnasjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
73. Tansen Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Återvänd till föregående sida