Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Abramis bjoerkna

Liknar braxen men skils från denna på de röda bröst- och bukfenbaserna de silvervita sidorna (som hos äldre individ kan få en mässingsgul anstrykning) och på det stora ögat, vars diameter är större än eller likstor med nosens längd. Björknan kan bli 50 cm och väga 1,09 kg men är vanligtvis avsevärt mindre. I Storbritannien 2,04 kg. Honan blir större än hanen. Bastarder förekommer mellan björkna och sarv samt björkna och mört.

Utbredning:
Österut i Ryssland till övre Volgas och Urals vattensystem. Söderut till Garonnes och mellersta Rhônes vattensystem i Frankrike, Alperna, östra Jugoslavien, Bulgarien, södra Ryssland, Kaukasus och Volgadeltat. En isolerad population i nordvästra Turkiet.

Förekomst i Sverige:
Björknan finns i södra och mellersta Sverige men undviker de högre delarna av Sydsvenska höglandet. Den är sålunda anträffad i södra och östra Skåne, Blekinge, Smålands kustland och i Åsnen; Västergötland, Östergötland, Södermanland (Mälaren, Uppland, Västmanland, Närke, Dalsland (Östersjön), Vänern, och dess sjödrabanter i Värmland; Dalarna, Gästrikland (Storsjön), Hälsingland (Herten, som är nordgräns i inlandet) och längs Östkusten upp till Hudiksvalls skärgård.

Miljö och vanor:
Björknan trivs bäst i sjöar och långsamrinnande åar med grunda, vegetationsrika och uppvärmda vatten. Den håller till i strandens vegetationszon. Den delar sin tid mellan att vara på bottnen och att stimvis simma omkring i vattnets mellannivåer. Sommartid är större björknor aktivast i skymningen. Om vintern söker den upp större djup.

Föda:
Växtdelar och -detritus, kräftdjur, blötdjur, maskar, insekter och rom samt tidvis yngel och småfisk. Större björknor (200-300 mm) drygar ut dieten med fiskar, bl a nors.

Fortplantning och tillväxt:
Vid 10-12 cm längd är björknan könsmogen. Då är hanarna 2-3 år, honorna 3-4. Arten leker i juni-juli (utomlands redan i april-maj), varvid hanarna har små vita hudvårtor på huvudet och ibland på ryggen. Lekplatsen består av gräsbevuxna, grunda sandbottnar. Hanarna kommer först till lekplatsen, där de ockuperar utvalda ställen, varefter honorna anländer. Leken brukar ske omgångsvis under några dygn i taget. Härvid plaskar fiskarna och hoppar ofta upp ur vattnet. Äggen uppgår till ca 100.000 hos en medelstor hona. De är 2 mm och fästs portionsvis på växter och kläcks efter ca 2 veckor. Björknan växer långsamt. I en sjö i sydöstra Norge var tillväxten följande: vid 1 år är arten 45 mm, 2 år 86 mm, 3 år 119 mm, 4 år 152 mm, 6 år 198 mm, 8 år 213 mm och 10 år 236 mm. Tjeckiska tillväxtdata visar en snabbare tillväxt, så att björknan vid 1 års ålder kan mäta 53-92 mm, vid 2 år 68-99 mm, vid 3 år 79-112 mm, vid 4 år 91-125 mm, vid 5 år 103-132 mm och vid 6 år 137-154 mm. I andra vatten kan tillväxten gå ännu fortare. Från olika sjöar i Tjeckoslovakien utgör extremlängderna för 7-åringar 156-258 mm, för 8-åringar 200-275 mm, för 9-åringar 152-272 mm (!) och för en 10-åring 220 mm.

Livslängd:
20 år

Sportfiske:
Poulär bland sportmetare, tas på mask, majs och olika partikelbeten. Mäskning ger alltid bäst resultat.

Svenskt sportfiskerekord:
1,294 kg, Dalälven, Älkarleby av Andreas Holmberg, Gävle på maggots. 2007-10-06

Källa: fiskbasen.se mm

Björknavatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

 Ingen känd förekomst

Björknavatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Ingen bekräftad förekomst, rykten att den skulle finnas i Edstjärn och Gruvasjön kan med största säkerhet dementeras så det i dessa fall rör sig om småbraxen och inte björkna.
Förekomst i Balltjärn och Brötjärnasjön är med största sannolikhet även de fråga om småbraxen.

Återvänd till föregående sida