Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Phoxinus phoxinus

En liten grönglänsande, fläckig fisk. I lekdräkt förvandlas hanen till en färgsprakande fisk med eld- eller blodröd buk, ärggröna sidor, nästan svart rygg samt ljusgröna bröst- och analfenor. Under lektiden har båda könen pärlliknande vårtutskott på huvud och framkropp. Längd upp till 12 cm, på kontinenten 14 cm. Vikt upp till 11,2 g (i Finland). Honan blir större än hanen.

Utbredning:
Österut genom södra Sibirien till Stilla havet. Söderut till Pyrenéerna, södra Frankrike, norra Italien, norra Grekland, Bulgarien, Ukraina, södra Sibirien och Nordkorea. Isolerade populationer i Turkiet, på Krim och i västra Georgien.

Förekomst i Sverige:
Elritsan finns över nästan hela Sverige från Skåne till Lappland och i Östkustens skärgårdar. Den är rapporterad från Gotland. I Torne lappmark går den på flera ställen upp i björkregionen, t ex i Vassijaure, Inkanjaure, Vuolle Njuorajaure, Nakerjaure och Njakajaure kring Torne träsk, där den dock saknas.

Miljö:
Elritsan trivs bäst i klara rinnande vattendrag men finns även i sjöar med sten- eller grusbottnar. Arten vistas året runt på grunt vatten och gärna vid stränder, där den söker gömställen mellan stenar. Går i bergstrakter upp till över 2.000 m ö h.

Vanor:
Stationär. Uppträder i små stim och rör sig livligt i ytvattnet på jakt efter föda. Slår gärna följe med lax- och öringyngel, vilka den ibland delvis liknar. Elritsans stim består vanligtvis av 10-20 individer men kan ibland uppgå till ca 100. Skrämd tar den snabbt till flykten. Födan tas på bottnen, i det strömmande vattnet och vid ytan.

Föda:
Vatten- och luftlevande insekter, kräftdjur, maskar, rom och fiskyngel.

Fortplantning och tillväxt:
I Sverige leker Elritsan i juni-juli, på kontinenten i april-juni. Då samlas arten i stora stim över sjöars och älvars grusbottnar. Arten leker exempelvis i Ångermanälven. Äggantalet per hona är 700-1.000 st. De mm-stora romkornen klibbar fast på bottnen och kläcks efter 12-14 dygn; i varmare trakter redan efter 5-10 dygn. Elritsan torde vara fullvuxen först vid 8 till 10 års ålder. Könsmogen blir den efter 1 år resp 35-40 mm längd.

Sportfiske:
Kan metas med liten krok och agn som mask, maggots och deg. Annars mest använd som betesfisk vid abborrmete och dyklikt. Kan även fångas i kinnekulleflaska med urslagen botten, agnad med brödsmulor.

Svenskt sportfiskerekord:
Ingen notering.

Kärt barn har många namn, här är några:
Kvidd, skinnfisk, alkuva, alkutta, alekula, alkura, kur, äling, elling, glirr, gli, blindsill, budd, hundgädda, iggling, im, laxbådd, lortbuk, mjolpus, mudd, spragg, stensil, görkänga, agn, ölkytt och örkytt.

Dalarnas landskapsfisk.

Källa: fiskbasen.se och Fiskeriverket

Elritsavatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo
39. Käringforsen Mer information » Floda-Björbo
40. Fänforsen Mer information » Floda-Björbo
41. Hagelängsforsen Mer information » Floda-Björbo
42. Skålforsen Mer information » Floda-Björbo
43. Hagforsen Mer information » Floda-Björbo

Nr Vatten Mer info  
33. Tyrsån Mer information » Floda-Björbo
33. Småbäckar och åar lite varstans i området
Floda-Björbo

 

Elritsavatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd
44. Gråda kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
45. Lillstups kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
46. Lögnäsforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
47. Djurforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
43. Tansån - fiskeförbud Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
73. Tansen Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Återvänd till föregående sida