Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Lota lota

Den enda i sött vatten levande torskfisken. Den marmorerade färgteckningen och kroppsformen är särpräglade bland insjöfiskarna. Lång skäggtöm på underkäken och 2 korta sådana vid varje näsöppning. Lakens färgteckning kan variera avsevärt. Extremen är en rödgul variant, s k guldlake. Längd och vikt upp till 100 cm (Funäsdalssjön) resp 12,4 kg. I Finland 16 kg, i Alaska 27,3 kg, i Sibirien 32 kg resp 1,20 m.

Utbredning:
Österut tvärs över Sibirien till Stilla havet och Berings sund samt Alaska, Canada och norra USA. Söderut i Europa till Pyrenéerna, Rhônedeltat, norra Italien, norra Jugoslavien. Rumänien och södra Ryssland.

Förekomst i Sverige:
Laken finns över större delen av Sverige men saknas i Bohuslän samt går endast ställvis in i fjällens björkskogsbälte. Där jämte i översta barrskogsregionen är den känd från Tänndalssjön och Nesjön i Härjedalen; Rabnajaure i Arjeplogs sn, Pite lappmark; Laidaure, Suorvajaure, Satisjaure, Petsats, Kakirjaure samt i Kaitumälvens system, Lule lappmark; i Ätnamjaure, Torne träsk, Vassijaure, Nakerjaure, Njakajaure, Lainio älv med Kiepanjaure (i videregionen) och i Könkärmä älv, Torne lappmark. På Gotland förekommer laken endast i Fardume träsk och Bångån. Den finns även i Östkustens skärgårdar ned till Kalmarsund.

Miljö och vanor:
Laken trivs i kallt och klart vatten på mjuka eller leriga bottnar i sjöarnas, skärgårdshavens och flodernas djupare partier. I fjällen går den upp i videregionen, i Alperna till över 1,000 m. På dagen förhåller den sig passiv, åtminstone sommartid. Den kan då gömma sig i håligheter eller under strandbankarnas trädrötter i en slags halvdvala. Under natten simmar den på jakt. Sommartid kan den uppsöka djup på 100 m, om vintern håller den till på grundare bottnar.

Flyttning:
Laken har både stationära och flyttande bestånd i samma sjö. Från sjöar och skärgårdar kan laken årligen i aug-dec vandra upp i rinnande vatten för att tillbringa vintern och leka där. Fortplantning äger rum också i sjöarna, där det kan finnas både stationära och flyttande populationer. Vandringen från en å- eller älvmynning kan gå 5-8 km uppströms, vilket är fallet för en population i Ängersjön, Västerbotten. Återflyttningen till havet äger rum efter leken, vanligtvis i mars-maj, ibland juni. Laken återvänder troget varje år till sin hemström eller hemsjö för övervintring och lek. Flyttningen pågår oftast under mörka nätter.

Föda: Äldre lakar förtär fiskar som mört, sandkrypare, gärs, abborre, siklöja och nors samt fiskrom och kräftor, medan unga lakar äter små kräftdjur, snäckor, musslor och insektslarver. Mest föda tas under vinterhalvåret.

Fortplantning och tillväxt: Laken blir könsmogen vid 2-5 års ålder. Leken försiggår under 5-6 dygn i dec-mars över sandiga, grusiga eller steniga sjö- och flodbottnar på djup mellan 1 och 50 m samt i en vattentemperatur av 0,5-4° C. Vid befruktningsögonblicket simmar paret buk mot buk, hanen med ryggen nedåt. Upprepande "parningar" äger rum under ca 3 timmar med intervaller på 5-20 minuter. En hona på 3,83 kg hade 5 milj ägg. De är 1 mm, ter sig som genomskinliga glaspärlor och läggs löst på underlaget eller skvalpas av och an några cm ovanför bottnen. De är försedda med en oljedroppe, som ger dem samma specifika vikt som vattnet. I stillastående vatten sjunker de till bottnen. Rommen kläcks i 2-gradigt vatten efter ca 6 veckor, varvid larven är 3 mm, men i varmare vatten redan efter 7-10 dygn eller senare. Ynglen är till en början helt genomskinliga. De lever pelagiskt tills gulesäcken konsumerats efter ca 3 veckor, då de övergår till planktonföda i övre vattenlager. De svarta ungarna växer snabbt och blir under sin första höst 10-15 cm. I sept brukar de vandra ut till djupare vatten i sjöar och hav, där de förblir under 2-5 år, innan de företar sin första lekvandring.
I Mälaren är tillväxtschemat följande: 3 år - 31 cm, 4 år - 38 cm, 5 år - 42 cm, 6 år - 44 cm, 7 år - 50 cm, 8 år - 56 cm, 9 år - 60 cm, 10 år - 62 cm och 11 år - 68 cm. Ca 40 cm motsvarar ungefär 0,5 kg vikt.

Livslängd:
Minst 11 år.

Sportfiske:
Tas vintertid vid isfiske riktat efter lake med död fisk som agn.

Svenskt sportfiskerekord:
8,500 kg, Ångermanälven i Sollefteå av Margit Ågren, Undrom på en Rapala vobbler. 1996-10-22

Källa: fiskbasen.se

Lakevatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo

Nr Vatten Mer info  
3. Idtjärnen Mer information » Floda-Björbo
4. Ekfänns Gyssjön Mer information » Floda-Björbo
5. Gravtjärn Mer information » Floda-Björbo
6. Nottjärn Mer information » Floda-Björbo
7. Dammsjön Mer information » Floda-Björbo
9. Kvarnsjön Mer information » Floda-Björbo
10. Skisstjärnen Mer information » Floda-Björbo
11. Närsen Mer information » Floda-Björbo
13. Flosjön Mer information » Floda-Björbo
17. Mussjön Mer information » Floda-Björbo
25. Gryssen Mer information » Floda-Björbo
26. Långtjärnarna Mer information » Floda-Björbo
27. Orsen Mer information » Floda-Björbo
28. Flåtjärn Mer information » Floda-Björbo
29. Kroktjärn Mer information » Floda-Björbo
30. Segeltjärnen Mer information » Floda-Björbo
31. Skärtjärnen Mer information » Floda-Björbo
32. Tyren Mer information » Floda-Björbo
33. Tyrsån Mer information » Floda-Björbo
34. Håjen Mer information » Floda-Björbo
35. Tyfsen Mer information » Floda-Björbo
36. Lövsjön Mer information » Floda-Björbo
37. Skärtjärnen Mer information » Floda-Björbo
38. Gensen Mer information » Floda-Björbo

 

Öringvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd
43. Tansån - fiskeförbud Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
49. St Suren Mer information » Gagnef-Mockfjärd
50. Mojesjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
51. Edstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
54. Annsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
57. Dammsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
68. Bästen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
69. Ösjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
70. Alten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
71. Dammanstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
72. Bytjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
73. Tansen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
74. Tryssjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
75. Rosen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
76. Garntjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
77. St Fjästjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
78. Hemstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
79. St Orsen
Mer information » Gagnef-Mockfjärd
80. Sifferbotjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
81. Lässen Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Återvänd till föregående sida