Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Cottus gobio

Kännetecken:
En liten fisk med stort och brett huvud samt stora, "yviga" bröstfenor. Hanen har en könspapill. Saknar simblåsa. Längd upp till 12,5 cm, i Mellaneuropa 18 cm. Stensimpan kan hybridisera med bergsimpan.

Utbredning:
Österut i Ryssland till Petjoras och Urals vattensystem. Söderut till Pyrenéerna, södra Frankrike, norra Italien, norra Grekland, nordvästra Rumänien, Krim, Kaukasus och Kaspiska havets nordkust. En isolerad population i Tiberns vattensystem i Italien.

Förekomst i Sverige:
Stensimpan finns i låglandet och de nedre fjälltrakterna över hela Sverige och i alla landskap med undantag för Öland, där den saknas. På Gotland är Bäste träsk den enda sötvattenslokalen. I Halland förekommer den endast i Senneå i Nissans vattensystem. I fjällområdet går den upp i björkregionen i Kaska Peljejaure i Pite lappmark och i videregionen i Peskehaure i Lule lappmark. Vidare lever den i Bottniska viken och i Östersjön ned till Gudingefjärden i Småland.

Miljö och vanor:
Stensimpan för ett undangömt och ensligt levnadssätt under stenar och grus i strändernas grundvatten på 10 cm-1 m djup i såväl sjöar som floder och bäckar. Den kan undantagsvis gå ned till 9 m djup, men i Finland lever ett bestånd på 12-15 m djup och botten av sjömalm. Arten föredrar klara och syrerika vatten och vistas gärna i sjöarnas bränningszon. Går också i bräckt vatten. Går i Alperna upp till ca 2.200 m. Stensimpan är i regel rätt orörlig men kan vid fara förflytta sig blixtsnabbt. Den är aktivast under nätter och mörka dagar. Den är mycket stationär under en och samma sten.

Föda:
Insekter (bl a dagslände- och mygglarver), maskar, kräftdjur samt fiskrom och -yngel (även av den egna arten).

Fortplantning och tillväxt:
Leken äger rum i mars-juni. Hanen bygger med hjälp av mun, fenor och stjärt ett grottliknande bo, som han försvarar och dit han lockar 1 eller samtidigt 2 honor. Under leken inne i grottan ligger paret upp och nedvänt med hanen underst. Härvid sker ett slags kopulation, i det att könsöppningarna möts, ehuru utvärtes befruktning äger rum. I grottans tak placerar honan de ca 100 (max 146) äggen, vilka klibbar fast. Ibland ligger rommen sammanklumpad på bottnen. Hanen håller vakt och viftar friskt vatten på äggen, tills de kläcks, vilket sker efter 3-4 veckor.
Vid 1 års ålder (i England) hanen 47 och honan 42 mm, vid 2 år är de 59 resp 52 mm, vid 4 år 67 resp 65 mm. I Lule älv är arten 27 mm vid 1 år, vid 2 år 51 mm och vid 3 år 73 mm. Könsmognad nås i Lule älv vid 3 år, i sydliga vattendrag vid 1 eller 2 år.

Livslängd:
6 år.

Andra namn:
Stensugare, stensut, stenlake och slaggsimpa.

Sportfiske:
Ej känt, kan fångas med händerna så den ligger under stenar och annan bottenbråte.

Källa: fiskbasen.se

Stensimpevatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo
39. Käringforsen Mer information » Floda-Björbo
40. Fänforsen Mer information » Floda-Björbo
41. Hagelängsforsen Mer information » Floda-Björbo
42. Skålforsen Mer information » Floda-Björbo
43. Hagforsen Mer information » Floda-Björbo

Nr Vatten Mer info  
3. Idtjärnen Mer information » Floda-Björbo
4. Ekfänns Gyssjön Mer information » Floda-Björbo
6. Nottjärn Mer information » Floda-Björbo
7. Dammsjön Mer information » Floda-Björbo
9. Kvarnsjön Mer information » Floda-Björbo
10. Skisstjärnen Mer information » Floda-Björbo
11. Närsen Mer information » Floda-Björbo
13. Flosjön Mer information » Floda-Björbo
23. Våsseltjärnen Mer information » Floda-Björbo
24. Käringsjön Mer information » Floda-Björbo
25. Gryssen Mer information » Floda-Björbo
26. Långtjärnarna Mer information » Floda-Björbo
27. Orsen Mer information » Floda-Björbo
32. Tyren Mer information » Floda-Björbo
33. Tyrsån Mer information » Floda-Björbo
34. Håjen Mer information » Floda-Björbo
36. Lövsjön Mer information » Floda-Björbo
38. Gensen Mer information » Floda-Björbo

 

Stensimpevatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd
43. Tansån - fiskeförbud Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
50. Mojesjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
51. Edstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
54. Annsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
57. Dammsjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
60. Flyten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
61. Brötjärnasjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
66. Myrflaten Mer information » Gagnef-Mockfjärd
73. Tansen Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Återvänd till föregående sida