Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Leuciscus leuciscus

Kännetecken:
Liknar mörten, men är slankare, mer bredryggad och har fenorna grå eller svagt rödaktiga och ögonen svavelgula med mörka prickar. Längden överskrider sällan 30 cm och vikten 300 g. I Östeuropa 35 cm resp 600 g.

Utbredning:
Österut till Kolyma Söderut till Pyrenéerna, södra Frankrike, Alperna, norra Jugoslavien, Rumänien, Svarta havet och Kina.

Förekomst i Sverige:
Mer eller mindre vanlig i Norrlands och Dalarnas floder, bäckar och sjöar ned till Dalälven samt längs Bottniska vikens och Östersjöns skärgårdar och kust ned till Södermanland. Arten är fångad utanför Haparanda Sandskär och har tillfälligtvis anträffats i fjällens björkskogsbälte. F ö tycks den i stort sett endast finnas i Dalälvens och Göta älvs vattensystem, där den förekommer i Vänern, Skagern och Letälven-Svartälven i Närke och Västmanland.

Miljö:
Snabbt rinnande strömmar i klara vatten med rena grusbottnar och hög syrgashalt. I lugnvattensjöar, skärgårdar och kusthav oftast i närheten av till- eller avlopp.

Flyttning:
Om våren vandrar arten uppströms till lekplatserna och efter några veckor tillbaka. Detta gäller även för marina populationer.

Vanor:
Lever i små stim. Går under sommarhalvåret i övre vattenlager men tillbringar vintern på djupet. Behärskar väl de snabbt rinnande vattnen och är en av de skickligaste simmarna bland karpfiskar. Söker föda på bottnen men tar också drivande och flygande byten.

Föda:
Insekter och insektslarver, maskar och snäckor även som på ytan nedfallande eller däröver svärmande insekter. Även alger och andra vattenväxter.

Fortplantning och tillväxt:
Leken sker över hårda sandbottnar i rinnande vatten under mars-maj (i England redan i feb), när vattentemperaturen är 9-10°. Hanen har då små pärllika vårtor över hela kroppen. Leken sker oftast nattetid och under dagen simmar lekfiskarna till djupare vatten. Honan lägger 15.000-30.000 romkorn, vilka är 2 mm och klibbar fast på underlaget, ofta växter. Kläckningen brukar ske efter 12-14 dygn. Lekstimmen kvarblir på lekplatserna under ca 2 veckor innan de återvandrar. Efter 1 år har ynglet växt till 6-7 cm. Medelvärden för olika årsklassers tillväxt i Juktån, Lappland, är följande: vid 1 års ålder är fisken 30 mm, 2 år - 59 mm, 3 år - 89 mm, 4 år - 115 mm, 5 år - 140 mm, 6 år - 157 mm, 7 år - 172 mm, 8 år - 186 mm, 9 år - 195 mm, 10 år - 202 mm, 11 år - 212 mm, 12 år - 222 mm, och 13 år - 233 mm. Medelvärdet för 2 st 11-åringar från Övre Bruksfors i Ume älv var 240 mm. Först vid 10-13 års ålder når stämmen maximallängd. Könsmognad uppnås oftast vid 2 -3 års ålder.

Livslängd:
13 år.

Användning:
Utan ekonomisk betydelse i större delen av Europa men används som agnfisk. I Sovjet saluförs den som matfisk. I några västeuropeiska länder sportfiskas denna art.

Andra namn:
Lennare, strävling, stävling, säp, sejp, veling, årdrag, skallid och stammört.

Sportfiske: Tas på fluga i strömmande vatten och forsar, ofta på samma ståndplatser som harren.

Svenskt sportfiskerekord:
0,401 kg, Varnan vid Kristinehamn, Värmland av Leif Andersson, Bollebygd på maggot. 1986-09-20

Källa: fiskbasen.se

Stämvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
39. Käringforsen Mer information » Floda-Björbo
40. Fänforsen Mer information » Floda-Björbo
41. Hagelängsforsen Mer information » Floda-Björbo
42. Skålforsen Mer information » Floda-Björbo
43. Hagforsen Mer information » Floda-Björbo

 

Stämvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
44. Gråda kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
45. Lillstups kraftverk utloppet Mer information » Gagnef-Mockfjärd
46. Lögnäsforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
47. Djurforsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd

Återvänd till föregående sida