Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Salvelinus fontinalis

backroding

Beskrivning
Känns igen på sin mycket stora mun, där överkäkens bakre kant når långt bakom ögat samt på att ryg-gens mönster är mer marmorerat än prickigt. Färgen varierar men är typiskt mörkgrön med gul marmorering på ryggen, medan sidan är violett med ljusa prickar överst och röd nedtill. Bu¬ken är vit framtill och under huvudet. Storlek Upp till 9 kg i Nordamerika, i Europa upp till 3 kg, i Sverige knap¬past över 1 kg.

Utbredning
Ursprungligen en fisk från nordöstra Nordamerika som är införd för odling i dammar i kyliga trakter på flera håll i världen. Förrymda fiskar har bildat lekande bestånd i flera vattendrag.

Biologi
Kräver kallt och syrerikt, strömmande vatten. Leker under vintern på grusbotten. Hanen befruktar äggen när de läggs och honan täcker de befruktade äggen med grus. Äggen kläcks under våren. Födan består av smådjur och fiskar.

Fiske
God matfisk. Odlas nu mest för utsättning i put-and-take-vatten.

Sportfiske:
Tas på fluga, spinn och mete med lioknande metoder som gäller för öring och annan ädelfisk.

Svenskt sportfiskerekord:
2,615 kg, Prästtjärn, Arvidsjaur av Erik Lundberg, Arvidsjaur på fluga (Royal coachman). 1997-06-04

Bäckrödingvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Småbäckar - Floda-Björbo

OBS! Bäckrödingen är en inplanterad art som finns i fasta populationer i några olika mindre vattendrag i kommunen.

 

Bäckrödingvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområd
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Småbäckar - Gagnef-Mockfjärd


Återvänd till föregående sida