Namn Edstjärn
Sjö nummer 51 - Se KARTAse även Detaljerad animerad Flashkarta
Fiskarter Gädda, abborre, regnbåge, braxen, mört, sutare
Fiskekort Årskort eller allmänt fiskekort Gagnef-Mockfjärd
Fisket
Tips, övrigt

Gå tillbaka till föregående sida