Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

GruvasjöARnA


gruvasjoarna_tum
Klicka på kartan för sjöinformation

Gruvasjöarna är fem småsjöar belägna på den västra sidan av Gagnefsslätten, mellan Djurås och Gagnef. Naturen i området är kuperad odlingsmark med såväl kulturmark (odlade åkrar) som skogsdungar och små sjöar. Ett besök rekommenderas starkt då det är mycket vackert och en nästan trolsk stämning råder under rätt förhållanden (tidiga morgnar eller sena sommarkvällar). Ett annat inslag är kreatur som befinner sig i hagar runt sjöarna, ibland runt Gruvasjön och ibland runt Grånssjön och Åssjön. Om kor, tjurar och kalvar befinner sig runt det aktuella vattnet kan det vara på sin plats med en varning och kanske bäst är att hålla sig utanför just den dagen.

Då sjöarna i huvudsak omges av jordbruksmark och lövskog är samtliga sjöar relativt näringsrika. Sjöarna är så kallade isgropar som bildades under istidens jättegrytor där sjöarna frästes ur marken när isen drog sig tillbaka. Vattnen är helt isolerade från andra vatten och varken tillflöden eller utlopp finns, allt vatten kommer underifrån och vattnet i sjöarna är blågrönt och ganska klart trots näringsrikedomen. Sportfiske har bedrivits i alla tider och varit ett populärt nöje hos lokalbefolkningen.

Dominerande arter är abborre, gädda och mört. Men det finns även regnbåge, braxen, ruda och enligt ej bekräftade uppgifter sutare och björkna.

Möjligheterna att fånga abborrar över kilot är goda, gäddor på 4-5 kg förekommer också, dessa kommer man enklast till tals med när man ismetar.

Välj sjö här som du vill veta mer om och se på bilder från:

1. Gruvasjön
2. Grånssjön
3. Åssjön
4. Sandsjön
5. Gallsjön (info kommer)

Gå tillbaka till föregående sida