Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun


Namn Skogstjärn
Sjö nummer 55 - Se KARTA
Fiskarter Gädda, abborre och vitfisk
Fiskekort Årskort eller allmänt fiskekort Gagnef-Mockfjärd
Fisket
Tips, övrigt Öringbeståndet är en rest av en ursprunglig stam som finns i hela
vattensystemet från Skogstjärn-Myggtjärn-Damsjön-Lisstjärn.
I dag finns det förmodligen inget av beståndet kvar.
Någon öring har inte synts till på många år.
Vad som däremot är säkert är att det fortfrande finns bäcköring kvar
mellan Lisstjärn och Rv 71. Där råder för övrigt fiskeförbud liksom i
övriga mindre rinnande vatten.

Gå tillbaka till föregående sida