Här är en lista med de 20 olika fiskarter som finns representerade i de olika vattnen i Gagnefs kommun.
Klicka på namnen för att se i vilka vatten i Gagnefs kommun ni kan hitta dom i och få samtidigt lite mer kunskap om arten

.

Abborre Braxen Björkna Bäckröding
Elritsa Gädda Gers Harr
Id Karp Lake Löja
Mört Bäcknejonöga Regnbåge Ruda
Röding Sik Siklöja Stensimpa
Stäm Sutare Ål Öring