Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

×

Varning

JFolder: :files: Sökvägen är ingen mapp. Sökväg: [ROOT]/images/gruvasjon
×

OBS

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/gruvasjon

 

QR-Kod:
fiskevatten-gagmock

Fiskevatteninformation Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde

Här är en lista på de vatten som ingår i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde. Klicka på länken Mer information för mer information om vattnet (karta, bilder, fisketips mm). Informationen uppdateras kontinuerligt.

Om ni saknar bild på något vatten och har egna tar vi tacksamt emot foton på dessa, gärna också bilder på fisk och fiskare från vattnen som vi sedan kan publicera på sidan om just det vattnet.

Vi ser fram emot att ge er ännu mer värdefull information om alla olika fiskevatten som ingår i Floda-Björbo och Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområden!
Vi jobbar på att undan för undan ge er alla arter specificerade, dvs alla vitfiskarter också.
Om ni känner till arter som vi ej tagit med på olika vatten så tar vi tacksamt emot alla tips för att göra informationen så komplett som möjligt.

Klicka här för att hitta fiskekortsombud för det vatten du vill fiska i »

Nu uppdaterat med GPS Koordinater på samtliga vatten!

Klicka här för fiskevatteninformation i Floda-Björbo Fvo

Vattenföring i Dalälven

Klicka här för information om aktuell vattenföing i Västerdalälven Klicka här för information om aktuell vattenföing i Västerdalälven (titta på Lima och Mockfjärd i tabellen - en förändring, ökning, i Lima når Mockfjärd - Lillstup ca 2 dygn senare).

 

Strömmande vatten, Österdalälven, Västerdalälven & Dalälven GASLHÖ Br,Mö,Lö,Id,Ru
44. Gråda kraftverk utloppet HÖSt Mer information »
45. Lillstups kraftverk utloppet HÖSt Mer information »
46. Lögnäsforsen HÖSt Mer information »
47. Djurforsen HÖSt Mer information »
43. Tansån - fiskeförbud Ö Mer information »

 

Nr Vatten Fiskförekomst Mer info
18. Långsjön GAVRö(Ö) Mer information »
49. St Suren GAV Mer information »
50. Mojesjön GAV Mer information »
51. Edstjärn GAR,Su,Br,Mö,Id Mer information »
52. Gruvasjöområdet GAV (Mö,Su,Br) Mer information »
52A. Gruvasjön GAV (Mö,Su,Br) Mer information»
52B. Grånssjön GAV (Mö, Ka, Ru) Mer information »
52C. Åssjön GAV (Mö,Ru) Mer information »
52D. Sandsjön GAV (Mö,Ru) Mer information »
52E. Gallsjön Ru Mer information »
52F. Nässjön GARV Mer information »
53. Djurmosjön m fl småsjöar GAV Mer information »
54. Annsjön GAV Mer information »
55. Skogstjärn GAV Mer information »
56. Myrtjärn GAV Mer information »
57. Dammsjön GAV Mer information »
58. Grätjärn Ö Mer information »
59. Vinnarn GAV Mer information »
60. Flyten GAV Mer information »
61. Brötjärnasjön GAV,Su Mer information »
62. Balltjärn GAV,Su,Ru Mer information »
63. Löfsen GAV,Mö,Su Mer information »
64. Gettjärn GAV Mer information »
65. Bredflaten GAV Mer information »
66. Myrflaten GAVRÖ  Mer information »
67. Fisklövsen GAV Mer information »
68. Bästen GAVÖ Mer information »
69. Ösjön GAV Mer information »
70. Alten GAV Mer information »
71. Dammanstjärn GAV Mer information »
72. Bytjärn GAV Mer information »
73. Tansen GAVSÖ Mer information »
74. Tryssjön Mer information »
75. Rosen Ö Mer information »
76. Garntjärn Ö Mer information »
77. St Fjästjärn Mer information »
78. Hemstjärn GAV Mer information »
79. St Orsen GAV Mer information »
80. Sifferbotjärn GAV Mer information »
81. Lässen GAVR Mer information »
82. Tjärnsjön mfl. småsjöar GAV,Ru Mer information »

Teckenförklaringar

A = Abborre
S= Sik
G= Gädda
H= Harr
R= Regnbåge

Rö= Röding
Ö= Öring
V= Vitfisk/karpfiskar ( mört, löja, braxen, id, sutare, ruda, björkna, karp )
L= Lake

Se även teceknförklaringar i de fall vi specificerat även vitfiskbeståndet:

Ka = Karp
Mö = Mört
Lö=Löja
Id
Su=Sutare
Ru=Ruda
Bj=Björkna
Br=Braxen

OBS!
I samråd med berörda fiskevårdsområden
Fiske tillåtet i hela sjön gäller:
18. Långsjön


Tjärnsjön och andra småloKor
tjarnsjoomr

Tjärnsjön och andra smålokor är en sammanställning av de småsjöar (lokor) som ligger i och i närheten av Gagnefs kyrkby.

Gagnef är fullt av småsjöar (lokor) som vid en första anblick kan te sig som en större vattenpöl och knappast värd större uppmärksamhet. Mn så är icke fallet, dessa småsjöar har både intresse ur fiskesynpunkt som för badgäster. Naturen i området är kuperad odlingsmark med såväl kulturmark (odlade åkrar) som skogsdungar och små sjöar. Ett besök rekommenderas starkt då det är mycket vackert och en nästan trolsk stämning råder under rätt förhållanden (tidiga morgnar eller sena sommarkvällar).

Då sjöarna i huvudsak omges av jordbruksmark och lövskog är samtliga sjöar relativt näringsrika. Sjöarna är så kallade isgropar som bildades under istidens jättegrytor där sjöarna frästes ur marken när isen drog sig tillbaka. Vattnen är helt isolerade från andra vatten och varken tillflöden eller utlopp finns, allt vatten kommer underifrån och vattnet i sjöarna är ofta blågrönt och ganska klart trots näringsrikedomen. Sportfiske har bedrivits i alla tider och varit ett populärt nöje hos lokalbefolkningen.

Dominerande arter är abborre, gädda och mört. Men det finns även ruda som i de minsta av småsjöarna oftast är den enda arten, ryktesvägen sägs det att en del smålokor hyser fin ruda.

Möjligheterna att fånga fina abborrar är i vissa av sjöarna goda.

Välj sjö här för att se fiskbestånd och en mer detaljerad karta:

 1. Tjärnsjön
 2. Mellansjön
 3. Djupsjön
 4. Lindbergs loka
 5. Kvistlokan
 6. Prostdammen
 7. Bagar-Pers loka
 8. Solssjön
 9. Björksjön
 10. Djuptjärnen
 11. Sörbysjön
 12. Lundsjölokan

Gå tillbaka till föregående sida


Namn Nässjön
Sjö nummer 52F - SE KARTA
Fiskarter Gädda, abborre, regnbåge, vitfisk
Fiskekort Årskort eller allmänt fiskekort Gagnef-Mockfjärd
Fisket
Tips, övrigt Nässjön har goda badmöjligheter, ifall delar av familjen inte är intresserad av fisket.

Gå tillbaka till föregående sida