Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Ädelfiske i Floda-Björbo Fvo 

 

Utsättning av ädelfisk i Floda-Björbo 2019

 • Oktober Utsättning av röding i Långsjön tillsammans med Gagnef-Mockfjärds Fvof

I Floda-Björbo Fvo finns inte längre några put-and-take vatten, däremot har vi många fina vatten där både naturlig öring och harr finns representerad samt några vatten där öring och regnbåge sätts ut en gång per år.

Regnbåge

Utsättning sker i följande vatten:

Stora Byrtjärn - två gånger per år (i slutet av maj-början av juni samt i september), spinnfiske, mete, pimpel och flugfiske är tillåtet

Östra Glasögontjärn - två gånger per år (i slutet av maj-början av juni samt i oktober), endast flugfiske med flugspö är tillåtet

Gysstjärn - en gång per år, spinnfiske, mete, pimpel och flugfiske är tillåtet

Basttjärn - Endast ortsbor med ortskort i Floda-Björbo får fiska, utsättning en gång per år, spinnfiske, mete, pimpel och flugfiske är tillåtet

Lövsjödammen - utsättning en gång per år, spinnfiske, mete, pimpel och flugfiske är tillåtet

 

Öring

Närsen - utsättning en gång per år, spinnfiske, mete, pimpel och flugfiske är tillåtet

Flosjön - utsättning en gång per år, spinnfiske, mete, pimpel och flugfiske är tillåtet

Forsarna (Hagforsen, SkålforsenLissfors, Fänforsen) - Ingen utsättning 2019

Käringforsen - ingen utsättning 2019, endast flugfiske med flugspö är tillåtet, ekofiske - all fisk ska sättas tillbaka oavsett kondition

Gryssen - utsättning en gång per år spinnfiske, mete, pimpel och flugfiske är tillåtet

 

Röding och öring

Långsjön - utsätting av öring och röding gemensamt mellan Floda-Björbo och Gagnef-Mockfjärds Fvo. Bägge fiskekorten gäller alltså i sjön.

I Långsjön råder samma regler som för övriga ädelfiskevatten i Floda-Björbo Fvo, Max 2st fiskar per kort och dygn. Fisketillsyningsman har rätt att syna fiskeväskor vid behov och misstanke om överträdelse mot reglerna. Endast ett handhållet spö per kort/person.


Fiskeregler ädelfiskevatten i Floda-Björbo Fvo:

 1. Fiske får endast bedrivas med 1st handhållet spö per person.
 2. Max 2 ädelfiskar får fångas per kort och dag.
 3. Minimimått för Öring 35cm. (ej forsarna, se nedan).

Regler gällande i Forsarna (ej Käringforsen)

 1. Endast ett handhållet spö per person och kort
 2. Endast harr och öring mellan 30-35 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka oavsett kondition och endast en öring och en harr per fiskekort och dag får behållas.
 3. Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 juni pga. lek.
 4. Öringfiske förbjudet from. 15 sept tom 1 nov.
 5. Om Öring fångas i strömmande vatten när Harrfiske bedrivs under perioden 15 sept tom 1 nov skall den alltid återutsättas oavsett kondition eller storlek.
 6. Fiske tillåtet ENDAST med konstgjorda beten i forsarna = flugfiske och spinnfiske med konstgjorda beten (drag, spinnare, jigg).

Regler gällande Käringforsen

 1. Ekologiskt fiske så kallat Catch & Release.
 2. Fiske tillåtet endast med flugspö och fluga.
 3. All fisk som fångas skall återutsättas.
 4. Även fisk som skadats svårt skall avlivas och sättas tillbaka i forsen.
 5. Ingen fisk får behållas.

 

Ädelfiskevatten i Gagnef-Mockfjärds Fvof

 

3 km från riksväg 71 ligger två av våra put & take tjärnar.

 
Nässjön, Lässen och Edstjärn (regnbåge)

Utsättning av regnbåge i Nässjön, Lessen och Esttjärn mitten av juni för 40 000 kr, därefter fiskeförbud till kl. 06.00 midsommarafton.

Utsättning i början av oktober i samma storleksordning.

Höstutsättning endast i Lessen pga dåligt vatten i Nässjön.

Fiskepremiär i Lessen den 7 december.

 

Tansen och Bästen (Öring)

Utsättning av öring i Bästen och Tansen för 55 000 kr i början av juni och lika mycket i början av oktober.

Myrflaten (Röding)

I Myrflaten sätts årligen ut röding ett par gånger. Första utsättningen sker vanligtvis i maj/juni och andra utsättningen sker i oktober/november.

Fiskepremiär den 7 December k. 8.00. Allt fiske innan den 7/12 förbjudet.

Långsjön (öring och röding)

I Långsjön som är ett delat vatten mellan kommunens två stora fvo, på gränsen mellan Floda-Björbo och Gagnef-Mockfjärds Fvo, sätts årligen ut en omgång vardera med öring och röding.
Årest öring sattes ut i maj medan rödingen planeras till november.


Kortpriser: Samma fiskekort som i övriga sjöar (se regler här) inget speciellt fiskekort krävs, max 2st Ädelfiskar per kort och dygn (gäller endast Långsjön).

 

.