Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Leuciscus idus

 

Iden har röda buk- och analfenor. Den liknar mörten, men kroppen är slankare och ögonen gula. Kroppsfärgen varierar från silver till brons. Arten uppträder med en gulröd varietet, s k guldid. Den blir i Norden störst av alla våra mörtfiskar, upp till 61 cm och vikten uppgår i Sverige till 4 kg, i Finland 5,2 kg. På kontinenten 1,02 m resp 8 kg. Arten bastaderar med aspen.

Utbredning:
Österut i Sibirien till Lenas vattensystem. Söderut till Österrike, Ungern, Rumänien, Krim, Kaukasus, Turkmenien och Kina.

Förekomst i Sverige:
Iden finns längs kusterna i Öresund, Östersjön, Bottniska viken och vandrar därifrån för lek upp i bäckar och älvar (även på Gotland). Den förekommer även i vissa delar av inlandets sjöar och vattendrag såsom ställvis i Skåne, i Nissans, Viskans, Säveåns, Göta älvs, Vänerns, Emåns, Roxens och Sommens vattensystem jämte sjöar i Bohuslän, Dalsland, södra Värmland, Närke och Dalarna (Siljan). Vidare träffas den i Mälaren och i de angränsande landskapen Södermanland, Västmanland och Uppland. Förutom i Norrlands kustområde lever iden i flera sjöar i Ljungans system; i Tåsjö socken i Ångermanland, i Näversjön, Russfjärden, Storsjön och Flåsjön i Jämtland; i Malgomajsjön, Bastuträsk (Ö Stensele), Gardsjön, Storlaisan, Lule älv och Saggat i Lappland.

Miljö, flyttning och vanor:
Iden tycks föredra sjöar floder med klart och strömmande vatten, men den tål även grumliga lokaler liksom kusternas bräckvatten. Äldre fiskar tyr sig till djupa sandbottnar, medan yngre individ uppsöker vegetationsklädda strandbottnar. Emellertid vistas arten ofta även vid vattenytan. Under vårens lekvandringar i mars-maj uppför floderna visar iden sig vara en skicklig strömforcerare, som t o m hoppar uppför fallen. Den går delvis även upp i bäckar och åar för övervintring. Iden simmar i stim särskilt under yngre åldrar. Äldre individ bildar smärre sällskap, men under näringstagande sprids individerna ut. Trots att arten ofta söker efter bottendjur, kan den ibland i juni-juli plötsligt koncentreras vid ytan för insektsfångst, t ex nattsländor, varvid vattnet inom ett 10-tal kvm sjuder av idar samt ofta även av harrar. Sommartid är iden ofta aktiv om natten, ehuru den om dagen kan ses plaska i ytan.

Föda:
Utgörs mest av bottendjur som snäckor, musslor, insektslarver, kräftdjur men även grodlarver och för större exemplar också av fisk. Flygande och drivande insekter fångas, t ex nattsländor. Förtär även växter.

Fortplantning och tillväxt: Iden blir i Sverige könsmogen ganska sent, vid 6-7 års ålder, utomlands redan vid 2-5 år. Efter vårens islossning sker leken i mars-juni i rinnande grunt vatten över gräs- och stenbottnar, där rommen klibbar fast. Äggantalet per hona är 70.000-193.000. Äggen, som har en diameter av 1,4-2,1 mm men efter 24 timmar i vattnet sväller till 2,2-2,5 mm, klibbar fast vid stenar och växter. De kläcks efter 2-4 veckor. Ynglen uppges kvarstanna på födelseplatsen till fram i aug, vilket är ovanligt för en strömfisk, medan de äldre efter leken återvänder till sjöar och hav. På kontinenten kan iden leva permanent i större sjöar och fortplanta sig där. Så sent som i slutet av juli har en romstinn hona anträffats i Västerbotten. Tillväxten är ganska snabb. Iden mäter vid 1 års ålder 110-114 mm, vid 2 år 129-208 mm, vid 3 år 129-308 mm, vid 4 år 209-348 mm, vid 4 år 289-388 mm, vid 8 år 369-488 mm, vid 11 år 449-548 mm. Hanarna växer snabbare än honorna. Kilovikt uppnås efter 6 till 8 år.

Livslängd:
20-25 år.

Sportfiske:
Fiskemetoder: Mycket populär bland specimenmetare där den tas på mask, majs, olika partikelbeten samt inte minst på flytbröd eller ostkrokar, vilket kan vara mycket spännande då iden är både stor och kämpaglad. Iden är även en mycket populär flugfisk där den tas ljusa sommarnätter eller i skymning övrig tid.

Id av riktigt fin kaliber har vi stor chans att få i såväl Västerdalälven med tillrinningsområden som Dammsjön med tillhörande åar och tjärnar. Österdalälven är även den ett minst lika bra idvatten.

Svenskt sportfiskerekord:
3,718 kg, Flästasjön, Gävleborgs län av Jonathan Nordin, Umeå på mete med maggot. 2012-06-19

Källa: fiskbasen.se, Sportfiskarna samt egen text

 

Idvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Västerdalälven - Floda-Björbo

Nr Vatten Mer info
1. Ekfänn Mer information » Floda-Björbo
2. Långtjärnen Mer information » Floda-Björbo
3. Idtjärnen Mer information » Floda-Björbo
5. Gravtjärn Mer information » Floda-Björbo
6. Nottjärn Mer information » Floda-Björbo
7. Dammsjön Mer information » Floda-Björbo
9. Kvarnsjön Mer information » Floda-Björbo
11. Närsen Mer information » Floda-Björbo
13. Flosjön Mer information » Floda-Björbo
26. Långtjärnarna Mer information » Floda-Björbo
27. Orsen Mer information » Floda-Björbo
32. Tyren Mer information » Floda-Björbo
33. Tyrsån Mer information » Floda-Björbo
34. Håjen Mer information » Floda-Björbo
36. Lövsjön Mer information » Floda-Björbo

 

Idvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Strömmande vatten Mer info Fiskevårdsområde
- Österdalälven - Gagnef-Mockfjärd
- Västerdalälven - Gagnef-Mockfjärd

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
50. Mojesjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd

 

Återvänd till föregående sida