Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Cyprinus carpio

fjallkarp
Fjällkarp
radkarp
Radkarp
laderkarp
Läderkarp
spegelkarp
Spegelkarp
 

Karpen, kungen av vitfiskar, varierar i kroppsform och förekomst av fjäll på grund av avel. Al­la varianter har en mycket lång rygg­fensbas samt fyra skäggtömmar, en kort och en lång i var sida av munnen. Man skiljer mellan fyra huvudvarian­ter: Fjällkarp med fjäll av samma stor­lek över hela kroppen, radkarp med få, jämna rader av fjäll längs rygg och sidor, spegelkarp med stora, oregel­bundna fjäll slumpvis fördelade över kroppen och läderkarp, som helt eller nästan helt saknar fjäll.

Ytterligare en variant på den vanliga karpen är den så kallade praktkarpen (ej att förväxla med koikarp) som är en pigmentstark variant av de vanliga underarterna. Praktkarp kan alltså vara en orange eller vit eller orange/vit variant av samtliga fyra varianter, det finns även praktkarp med inslag av svart färg, alltså samma färgvarianter som Koi-karp men med den stora skillnaden att det är i grund och botten en vanlig karp. Praktkarpen förekommer mestadels i trädgårdsdammar men skulle alltså i princip kunna sättas ut i samma vatten som vanlig karp. En häftig upplevelse vore det helt säkert att få en orange fighter på 10-15 kg!

Karpen kan nå storlekar på upp till 100 cm och över 40 kg. Världsrekordet, en karp tagen vid Rainbow lake i Frankrike av Martin Locke i januari 2010 vägde hela 94 lbs. = 42,585 kg. 
Utbredning

En ursprungligen östasia­tisk fisk som nu är inplanterad över större delen av världen. Tycker inte om kallt vatten och är därför sällsynt i Nordeuropa. I Sverige inplanterades karp under 1500-talet och finns nu i några sjöar i södra delen. Fortplant­ning i Sverige endast i vatten där gynnsamma värmeförhållanden råder.

Biologi
Karpen lever i små och stora sjöar, dammar, mossar och långsamt rinnan­de vatten. Dess huvudsakliga föda är bottendjur och insekter varför den föredrar mjuk dyig botten gärna med vegetation. Leken sker på grunt vatten med växt­lighet i maj—juli. Kräver en vattentem­peratur på över 17°C innan leken inleds. Stora honor lägger upp till två miljoner små, klibbiga ägg i större portioner fördelade över flera veckor. Flera hanar följer ofta en hona under de 4-5 timmar en äggläggning varar. Äggen kläcks efter 3-7 dagar. Födan består av bottendjur, växtdelar och småfisk. Karpen är en tålig fisk, som tål låg syrehalt i vattnet och kan klara vistelse på land under många timmar. I kalla trakter går den i dvala på bott­nen när vattentemperaturen faller un­der 7-8 °C och trivs bäst då vattnet nåt temperaturer runt 20°C.

Vid god tillgång på föda kan en karp växa ett par kg under en sommar och nå en vikt av över 20 kg på samma antal år.

Sportfiske
I många delar av världen odlas karpen som matfisk. I bl.a. Japan och Israel odlas en färgad kulturform, koi­karpen, som är en prydnadsform som ökar i popularitet. Även koikarpen har samma goda överlevnadsegenskaper som vanlig karp och tas även den på sportfiske främst nere i europa. Karpen anses vara en utmärkt "fighter" vilket har gjort den till en mycket populär sportfisk såväl i Sverige som i utlandet. Karpen är stor, stark och uthållig men också skygg och försiktig.
Att lyckas fånga en karp på mete har blivit den stora utmaningen för många sportfiskare. Karpar som planterades ut i början av 90-talet har nu i vissa vatten nått vikter över 20 kg. I vatten där karp planterades in i slutet av 90-talet finns många vatten som har karpar som väger över 15 kg. Det svenska sportfiskerekordet för karp är över 21 kg. Karpen är långlivad och kan i Sverige bli upp emot 50 år.

Karpen anses vara en utmärkt "fighter", vilket har gjort den till en mycket populär sportfisk såväl här i Sverige som på kontinenten. Under de senare åren har karpen blivit det främsta målet också för många svenska metare. Den kan inte bara bli stor, utan den är även stark, uthållig, skygg och försiktig.
Att få en karp att ta en krok med mask, bröd, majs eller boilies (speciella beten för karpfiske), blir till en stor utmaning för fiskaren.

Sportfisket bedrivs för det mesta i sjöar med små restbestånd av karp från gamla utsättningar. Men i vissa vatten har man under 90- talet planterat ut karpar från Aneboda för sportfiske och dessa har vuxit så det knakar. År 2007 fångades en spegelkarp som vägde hela 21,5 kg, vilket var nytt svenskt rekord. Karpen anpassar sig väl till de flesta vatten. Den är därför ett lämpligt alternativ till bland annat laxartad fisk. Laxartad fisk är känsliga för värme och låga syrehalter. Karp och Gräskarp tål temperaturer över 25 grader och syrehalt ned mot 1 mg/l.

Svensk sportfiskerekord:
21,820 kg, Tegelbruksdammen, Lomma Skåne av Kevin Möller, Bunkeflostrand på Bottenmete med boilie 2008-06-28.

Källa: Egna efterforskningar/sammanställningar och viss information från aneboda.se (Aneboda fiskodling)

Karpvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se även förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Ingen känd förekomst.

 

Karpvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Vatten Fiskevårdsområde
Grånssjön Gagnef-Mockfjärd

 

Återvänd till föregående sida