Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Motioner till årsstÄmman den 11 april ska senast ha inkomit till oss den 15/1 för att vara giltiga. Inga motioner eller förslag till ändringar får lämnas in efter detta datum.
  1. Förslag att öka längden på gäddor som skall återutsättas från 75cm till 90 cm, dels för att man skall ha möjligheten att ta upp en fisk och för att gynna den stora fisken som är mer produktiv än mindre exemplar.

Styrelsen Floda-Björbo Fiskevårdsområdesförening