Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Karing pan130929

Bidrag till Projekt Käringforsen

Vill du vara med och ge ett bidrag till ett mycket spännande projekt för fiskens och fiskets väl?

Då kan du Swisha in ditt bidrag direkt till oss på nr: 123 587 08 94 (meddelnde "Käringforsen") eller på bankgiro nummer: 5109-6675 märk alltid bidraget med Käringforsen. 

Alla bidrag går oavkortat direkt till projekt Käringforsen. Förlj oss här eller på vår Facebook sida för uppdateringar kring projektet.

Läs mer här om hur projektet fortskrider.

Statuslogg Projekt Käringforsen

Bakgrund:

Under timmerflottningen har de flesta forsar i våra vattendrag som berörts av flottningen mer eller mindre förstörts för att få en fri vattengenomströmning så att timmerstockarnas färd mot slutförädlingen vid olika sågverk ska bromsas upp så lite som möjligt.

Då timmerlfottningsepoken sedan flera årtionden är ett avslutat kapitel har allt fler vatten börjat återställas till sitt ursprungliga skick. Ett känt exempel är Idsjöströmmen i Jämtland som på något årtionde efter restaureringen blivit ett eldorado för harr och öringfiskare från hela landet.

Planer för vår främsta fors, Käringforsen har funnits på tapeten i flera år och i år var det dags att komma fram till ett beslut vilket årsstämman som vanligt fick bestämma.

Beslutet blev enhälligt bifall.

Långtgående kontakter har tagits med Länsstyrelsen som håller på med detta för fullt runt om i länet. Nu i sommar är det t.ex. Djurforsens tur och nästa år först Käringforsen.

Projektet genomförs i flera steg:

  1. Konsult projekterar och ser över åtgärdsbehovets omfattning
  2. Olika scenarier tas fram
  3. Åtgärdsplan tas fram
  4. Tillstånd söks hos Mark och miljödomstolen
  5. Allmänna intressen ses över

Med hänsyn till detta är Käringforsen utan tvekan den fors som lämpar sig bäst och gör minst intrång i allmänna intressen. Även Fänforsen kan bli aktuell men då endast på vissa partier som inte påverkar övriga forsen nämnvärt (forsen sidan).

Medel finns att söka med hjälp av Länsstyrelsen som kommer vara med och stötta projektet.

Även lekgrusplanering kommer att göras i Lillälven som rinner ner från stenkistan i Fänforsen och sedan vid forsen sidan om forsen och tillbaka ner i huvudforsen igen.

2016-10-10

Steg ett har genomförts och konsulten Anders Bruks har projekterat/inventerat forsen på bägge sidor. I dagsläget är utlåtandet att forsen som är brutalt förstörd, närmast våldtagen, har en fantastisk potential och genom åtgärder kan vi få till en biotop med mångfaldigt mycket mer ståndplatser för fisken och dess bytesdjur (sländor och andra vatteninsekter samt småfisk) detta innebär förenklat att vi får en fors med en stark potential till egenproducerad öring, harr och andra arter som får växa sig stora och bidra till nöje för såväl sportfiskare som andra naturintresserade. Uttern som finns i området gynnas självfallet av tillgången på föda liksom andra arter.

Nu fortsätter den minst sagt spännande resan mot skapandet av en fantastisk fors med stor potential för sportfiske.

Denna artikel uppdateras så snart fler nyheter tillkommer.