Gagnef Fiske

Sportfiske i Gagnefs kommun

Tinca tinca

En bronsfärgad, säsongsvis sotsvart fisk med små, fina fjäll, grönaktiga fenor, en skäggtöm vid var mungipa och röda ögon. Ibland uppträder den i en gyllene varietet, s k guldsutare. Den kan bli 70 cm lång och nå 4,8 kg i vikt. I Östeuropa ca 9 kg.

Utbredning:
Österut genom Sibirien till Lena. Söderut till Medelhavet inkl Sardinien och Sicilien, östra Jugoslavien och Grekland, norra Turkiet, Georgien, norra Iran, Kazakhstan och Mongoliet. I Europa mångenstädes inplanterad, bl a i finska sjöar och havsvatten. Införd till Åland.

Förekomst i Sverige:
Sutarens spontana utbredning synes omfatta Skåne, västra Blekinge, södra och östra Småland, Öland, Gotland, Göta älv, Vänerns vattensystem i Västergötland, Dalsland (möjligen inplanterad) och Värmland; Östergötland, Södermanland och Uppland (med Mälaren) bl.a sjön Skogsviken som ligger några km utanför Norrtälje. Sjön har en mycket liten förbindelse med Östersjön genom Hattsundet., östra skärgårdsområdena och södra Dalarna. Artens förekomst norr om Dalälven rör sig troligen om inplanteringar.

Sutaren är de näringsrika sjöarnas fisk, men den finns även i lugnt rinnande vattendrag. Vegetationsrika, rätt grunda sjöar, gölar och åar med gyttjig botten och hög temperatur är dess hem. Den lever också i bräckvatten i Östersjön och går på kontinenten upp i bergen till ca 1.600 m ö h. Sutaren döljer sig nere vid botten bland det grumliga vattnets växter, där den huvudsakligen under natten i smärre sällskap och med loja rörelser söker sin näring. Ibland kan den gå i ytvattnet, över vilket den kan göra smärre hopp under jakten. Vintern tillbringar den i dvalliknande tillstånd nere i dyn. Sutaren är förvånansvärt härdig, tolererande både låga syrehalter och höga vattentemperaturer. Den överlever länge efter att ha tagits ur vattnet.

Sutaren livnär sig av maskar, mollusker, kräftdjur och insekter, särskilt mygglarver, varvid även växtämnen slinker med. Ibland jagar den yngel och småfisk.

Sportfiske:
Sutaren är mycket populär bland specimenmetare och kan vara svårflörtad. Beten som mask och majs samt partikelbeten av olika slag fungerar i allmänhet bra. Mäskning är oftast en förutsättning för lyckat fiske.

Svensk sportfiskerekord:
5,46 kg, Antorpa sjö i Halland av Rickard Linderot, Svedala på bottenmete med "pop-up boilie". 2006-06-09

Källa: fiskbasen.se

Sutarvatten i Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Se även förekomst i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
13. Flosjön Mer information » Floda-Björbo

 

Sutarvatten i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde
Nr Vatten Mer info Fiskevårdsområde
51. Edstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
52. Gruvasjöarna Mer information » Gagnef-Mockfjärd
61. Brötjärnasjön Mer information » Gagnef-Mockfjärd
62. Balltjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd
63. Löfsen Mer information » Gagnef-Mockfjärd
78. Hemstjärn Mer information » Gagnef-Mockfjärd

 

Återvänd till föregående sida