Aktuell vattenföring i älven

Vattenföringen i Västerdalälven är alltid av stor vikt om man ska fiska efter harr eller öring i våra forsar.
Ökning i Lima når Björbo/Mockfjärd ca 2 dagar senare. Tänk på att fisket brukar vara bäst när vattnet är på nedgång, oavsett vilken nivå det varit innan, så även om älven är förhållandevis hög kan fisket vara bra om nivån varit på nedåtgående under ett par dagar.
Normal nivå Lima = ca 60m³ 
Normal nivå Mockfjärd = ca 90m³ Klicka på knappen för att öppna tabell i eget fönster: 

Öppna sidan med vattenföringstabellen