Regler för fiskekort i Gagnef-Mockfjärds Fvo

Fiskebestämmelser Djurforsen, Lögnersforsen

Fiske tillåtet endast med konstgjorda beten Av fisk som fångas får harr harr mellan 30-35 cm behållas. För öring gäller måtten 40 och 45 cm. Övrig fisk skall sättas tillbaka i forsen.
Brott mot gällande regler beivras

Fiskeregler

 1. Fiske får bedrivas mot lösande av fiske­kort i samtliga vatten i Gagnefs/Mock­fjärds församlingar.
  OBS! Det kan finnas fiskevatten med särskilda bestämmelser. Du som sport­fiskar är skyldig att ta reda på vilka be­stämmelser som gällen
 2. Personer kyrkobokförda i Gagnef eller Mockfjärds församlingar får köpa orts­kort. Även ortskortsinnehavarnas fa­miljemedlemmar såsom barn, måg eller svärdotter, även om dessa är bosatta på annan ort, äger rätt att lösa ortskort.
  Barn under 16 år fiskar gratis.
 3. Ägare eller delägare till fritidshus eller jordbruksfastighet belägen inom fiske­vårdsområdet, äger rätt att köpa ortskort även om denne är bosatt på annan ort. 
 4. I följande ädelfiskevatten är endast handredskapsfiske tillåtet:
  Tryssjön, Rosen, Garntjärn med åar, Långsjön, Grästjärn, Surensån, Lilla Fjästtjärn samt älvarnas forspartier. I Lortån och Brötjärnaån är fiske inte tillåtet.
  I Tansån gäller följande: Totalfredat från älvmynningen till bron vid Vimans. Ovanför Vimans bro till Tansens utlopp är fiske tillåtet från 1 juni t o rn 31 juli.
 5. Trollingfiske får bedrivas med 2 spön per person. Övrigt fiske, ett handhållet spö. Max 2 st ädelfiskar får fangas per kort och dag.
  I älvarna gäller följande minimått: Harr 35 cm och Öring 40 cm.
  Undantag: Djurforsen, Lögners- forsen, se särskild ruta uppe till höger på denna sida.
 6. Förbud mot drivfiske med flaska eller standkrok samt nätfiske i följande vatten: Tansen, Bästen, Långsjön, Esttjärn, Les­sen och Nässjön.
  I övriga vatten är nät­fiske tillåtet för innehavare av ortskort.
 7. Angling är tillåten i samtliga vatten. Gäddsaxar är dock inte tillåtna.
 8. Utestående fiskeredskap skall vara för­sett med namnbricka.
  Harrfiske förbjudet fr o m 1 maj — t o m 1 juni.
  Öringfiske förbjudet i strömmande vatten fr o m 15 september t o m 1 no­vember.
 9. Kräftfiske: Fiske får bedrivas med max 10st burar eller mjärdar per ortskort, endast ortsbor äger rätt att fiska kräftor.
  OBS! Endast ett kräftiskekort per ortskort.
  Upplåtelse enligt årsmötesbeslut.
 10. Tillsyn sker kontinuerligt.

Brott mot gällande regler kommer att beivras.