Fiskutsättningsplan 2024

Utsättningar

Tansen 1000 kg 3-somrig öring oktober 
Bästen 400 kg ​3-somrig öring oktober
Myrflaten 700 kg röding november
Esttjärn 700 kg 3-somrig regnbåge. Juni-oktober
Lässen 500 kg 3-somrig regnbåge. Juni-oktober
Dalälven Gös på förslag

Fiskeförbud gäller efter sommarutsättningen fram till midsommarafton 
kl. 06.00 i Lässen och Esttjärn.
Fiskeförbud i Myrflaten i november till i början av december.
Fiskeförbud i alla vatten som det sätts ut fisk från början av oktober till början av december