Våra fiskevatten

Här är en lista på de vatten som ingår i Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde. 
Vattnets namn och de fiskarter som ska finnas där, i vissa fall kanske det inte stämmer till 100%.
Om ni känner till arter som vi ej tagit med på olika vatten så tar vi tacksamt emot alla tips för att göra informationen så komplett som möjligt.

Förklaring till fiskförkortningar:
A = Abborre
S= Sik
G= Gädda
H= Harr
R= Regnbåge
Rö= Röding
Ö= Öring
V= Vitfisk/karpfiskar ( mört, löja, braxen, id, sutare, ruda, björkna, karp ) i de fall arten inte särskilt specificerats.
L= Lake

Se även teceknförklaringar i de fall vi specificerat även vitfiskbeståndet:
Ka = Karp
Mö = Mört
Lö=Löja
Id
Su=Sutare
Ru=Ruda
Bj=Björkna
Br=Braxen

Fiskevatten Fiskförekomst
Gråda kraftverk utloppet H, Ö, St, G, A, M, Br, La
Lillstups kraftverk utloppet H, Ö, St, G, A, M, Br, La
Lögnäsforsen H, Ö, St, G, A, M, Br, La
Djurforsen H, Ö, St, G, A, M, Br, La
Tansån (fiskeförbud) Ö
Långsjön GAVRö(Ö)
St Suren GAV
Mojesjön GAV
Essttjärn (Edstjärn) GAR,Su,Br,Mö,Id
Gruvasjön GAV (Mö,Su,Br)
Åssjön Mö,Ru
Sandsjön Mö,Ru
Gallsjön Ru
Nässjön GARV
Djurmosjön m fl småsjöar GAV
Annsjön GAV
Skogstjärn GAV
Myrtjärn GAV
Dammsjön GAV
Grätjärn Ö
Vinnarn GAV
Flyten GAV
Brötjärnasjön GAV, Su
Balltjärn GAV,Su,Ru
Löfsen GAV,Mö,Su
Gettjärn GAV
Bredflaten GAV
Myrflaten GAVRÖ 
Fisklövsen GAV
Bästen GAVÖ
Ösjön GAV
Alten GAV
Dammanstjärn GAV
Bytjärn GAV
Tansen GAVSÖ
Tryssjön
Rosen Ö
Garntjärn Ö
St Fjästjärn
Hemstjärn GAV
St Orsen GAV
Sifferbotjärn GAV
Lässen GAVR
Tjärnsjön mfl. småsjöar GAV, Ru
Långsjön (delat vatten) GAVSRÖ